HR-stöd

HR-stöd

 

Koncept HR genomför löpande vardagligt HR arbete, stöttar arbetsledare och chefer i HR frågor, är bollplank och coach i utvecklings- och lönesamtalsprocessen. Koncept HR är också behjälplig i andra närliggande arbetsuppgifter som att på kundens uppdrag genomföra NMI (Nöjd Medarbetar Index) och NKI (Nöjd Kund Index).


Vanligt förekommande stöd till företag

 

1. Stöd i rehabilteringsprocesser

2. Förhandlingsstöd vid omorganisationer

3. Skapa kunskap och dokumentation 

  • Löneprocessen
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Policys och riktlinjer
  • Upprättande av vardagliga avtal såsom anställningsavtal
    och befattningsbeskrivningar

4. Stöd i arbetet att söka utvecklingspengar från EU

5. Stöd i rekryteringsprocesser