Utbildningar

Utbildningar


Koncept HR har möjlighet att hjälpa till att utveckla kompetensen på företaget genom främst företagsanpassade utbildningar. Vi kommer framöver även erbjuda utbildningar som riktar sig till kunder och företag inom speciella områden såsom arbetsmiljöutbildning, arbetsrätt, ledarskap, förhandlarutbildning och konflikthantering.


De företagsanpassade utbildningar vi erbjuder förutom de ovan nämnda, är även grupputveckling för ledningsgrupper, chefsgrupper och naturligtvis för medarbetare. 

Framtagning av de företagsspecifika utbildningarna sker i samverkan med oss utefter era önskemål och behov.