Vad är ATL / Arbetstidslagen?

Arbetstidslagen gäller där en arbetstagare utför någon form av arbete för en arbetsgivare. Sommaren 2014 har lagen ändrats och det innebär i praktiken att arbetsgivaren har ett större ansvar att arbetstidsreglerna följs på arbetsplatsen. ATL reglerar ordinarie arbetstider, övertid, mertid och raster på en arbetsplats. Det finns en hel del…

En guide för dig som ska ha ett utvecklingssamtal/ medarbetarsamtal med en anställd. Artikeln är skriven av en våra experter inom området. Ett företag bör med jämna mellanrum ha ett utvecklingssamtal eller, som vissa vill kalla det, medarbetarsamtal. Det är viktigt att den anställde i god tid får de frågor…

Är du expert på arbetsrätten? För dig som har personalansvar är det viktigt att veta hur du ska agera vid förhandlingar, nyanställningar och uppsägningar. Vår kurs i arbetsrätt ger dig kunskap hur regler och avtal fungerar i arbetsrättsliga frågor. GALPUS utbildare har lång erfarenhet och fungerar även som bollplank till…

Nu finns den årliga upplagan av personal och lönehandboken. Boken är en lättläst personalhandbok och lönehandbok som guidar dig igenom lagar och regler. Författaren har lång erfarenhet som personalchef och förhandlare med fackliga organisationer/anställda. Du kan låna boken i flera bibliotek, beställa den på Adlibris eller köpa boken direkt av…