Företags­coaching för professionell vägledning

Behöver ert företag hjälp av en företagscoach? Vi på Koncept HR erbjuder företagscoaching till företag som behöver vägledning för att effektivisera sin organisation på olika sätt. 

Våra professionella affärscoacher & företagscoacher har lång erfarenhet som de gärna delar med sig av. Vi har hjälpt ett stort antal företag effektivisera sina organisationer med lyckade resultat.

Kontakta oss för att få hjälp med företagscoaching ni också!

Vad innebär företags­coaching?

I företagscoaching är det klienten som är experten och har svaren inom sig. Tillsammans med vår företagscoach når vi det uppsatta målet

Företagscoaching är ett verktyg för professionell och personlig utveckling. Coaching fokuserar på nuläge och framtid. Coachens roll är att vägleda klienten till önskat resultat och mål. Verktygen som våra coacher använder är:

 • det konsultativa förhållningssättet
 • aktivt lyssna
 • vägleda
 • ställa frågor
 • inspirera till självtillit
 • uppmana till handling
 • ge konstruktiv feedback

För företag är coaching en effektiv metod för att utvecklas som organisation. Medarbetare som mår bra, är trygga i sin yrkesroll, får stöd och uppmuntran leder till ett bättre resultat och effektivitet i organisationen. Se företagscoaching som ett suveränt verktyg som komplement till medarbetarsamtalen för att komma ett steg närmare handlingsplanen.

Genom att ta del av vår företagscoaching och affärscoaching kan du minska sjukfrånvaron och få mer motiverade medarbetare.

Läs vår blogg om DISC-analysen, hur vi jobbar med den och hur den faktiskt kan hjälpa er att kommunicera bättre!

Vår företagscoach utför analyser

För att få en djupare förståelse för våra drivkrafter och beteenden erbjuder vi på Koncept HR olika sorters analyser.

Analyser är ett bra verktyg för att förstå sig själv såväl som det team man jobbar i, eller för att hitta den perfekta kandidaten vid en rekrytering. Många ledningsgrupper har haft stor nytta av våra analyser för att lära sig arbeta effektivare med varandra.

Analyser kan användas i flera olika syften. Vi genomför analyser för ökad självkännedom, hitta drivkrafterna i teamet, säljträning, teamutveckling och vid rekrytering för att nämna några.

Vi på Koncept HR arbetar med Institutet för personlig utvecklings (IPU) analysverktyg. De är effektiva verktyg för både personlig utveckling och för att hitta drivkrafterna i organisationer och företag. Tanken med en analys är att den ska leda till en bra dialog, den ska inte ses som ett facit på hur en person är. Efter en utförd analys sätter vi oss ner och diskuterar vilka profiler vi har i teamet, på vilket sätt de uppskattar att kommunicera och bli kommunicerade med.
 • Stressande konfliktsituationer
 • Konflikt eller stress inom en person
 • Egna drivkrafter som inte uppfylls eller när beteendestilar och drivkrafter drar åt olika håll
 • Behov av ökad förståelse mellan personer
 • Olika beteendestilar/drivkrafter i ett team
 • Dissonans mellan person och arbetsuppgift
 • När det är stor skillnad mellan en persons grundbeteende och anpassat beteende. Det kan kännas som att personer “låtsas” vara någon den inte är
 • Dissonans mellan person och organisation
 • Kulturskillnader och stora skillnader mellan personens och organisationens drivkrafter