Sök resurser till din arbetsmiljöutbildning genom AFA

Vänner!

Idag blev GALPU AB beviljade av AFA försäkring som en av de leverantörer för kommande års satsning på arbetsmiljöutbildningar.

AFA Försäkring fick under förra året i uppdrag av arbetsmarknadens parter, att tilldela extra resurser för arbetsmiljöutbildningar kommande år.

GALPU kommer under 2021 hålla i:
– Grund- eller vidareutbildning för chefer
– Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Du som arbetsgivare får upp till 70% i stöd av ert företags utbildningskostnader efter genomförd utbildning och redovisning till AFA Försäkring.
Ett av villkoren för att få stöd till arbetsmiljöutbildningarna är att ni omfattas av kollektivavtal.

Inom kort kommer ni att hitta kalendarier för såväl digitala som anpassade fysiska utbildningar inom Arbetsmiljö här på och på vår hemsida galpu.se

Väl mött!

,