Organisationsutveckling och ledarskap

Koncept HR vill bidra till att möjliggöra en hälsofrämjande arbetsmiljö. Vi tycker om att arbeta med kommunikation, ledarskap, coachning och utbildning för att stimulera till en attraktiv arbetsplats. Vi arbetar gärna affärsnära för att bidra till övergripande mål.

Vi erbjuder i urval:

Har du problem, en utmaning eller fråga där du behöver stöttning, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vardagen med Koncept HR som samarbetspartner

Att leda en förändrings- och utvecklingsresa oavsett om du driver ett bolag med få eller många anställda har över tid sina utmaningar. Ibland är det utmaningar på det personliga planet hos de anställda, gruppen som behöver hitta sin form och mening, eller när större organisationsförändringar behöver göras i hela organisationen, för att verksamheten fortsatt ska utvecklas kommer kräva olika typer av insatser.

Vi kan guida, stötta eller projektleda i den förändringsresa som just er verksamhet står inför. Att använda Koncept HR som partner i små eller stora förändringsarbeten innebär trygghet för dig som beställare.  Vi skapar Glädje, Mening och Nytta genom hela förändringsresan från start till förväntat mål/resultat.

I utmanande situationer ger vi vårt professionella stöd där du som ansvarig upplever Glädje i processen, Mening i att beställt uppdrag utförs korrekt och professionellt och Nytta i att när det önskade läget är uppnått, strävar organisationen mot samma mål, produktiviteten ökar och arbetsorganisationen är mer samspelt i vardagen.

Våra organisationskonsulter stöttar, delger och skapar resultat inte bara för stunden utan för bestående utveckling på såväl, individ, grupp som organisationsnivå.

När vi arbetar tillsammans skapar det dynamik, förståelse för olika behov i organisationen och individerna blir inkluderade i de processer som ska ge önskat utfall/resultat.

Du som uppdragsgivare är den som bestämmer takt och ton i processens fortgående. Kontinuerliga avstämningar leder till tillit, förståelse och en kortare väg till önskat resultat.

Att jobba tillsammans med oss på Koncept HR innebär att vi tillsammans kvalitetssäkrar er arbetsplats på individuell, grupp och organisationsnivå.

Vår företagscoach utför analyser

För att få en djupare förståelse för våra drivkrafter och beteenden erbjuder vi på Koncept HR olika sorters analyser.

Analyser är ett bra verktyg för att förstå sig själv såväl som det team man jobbar i, eller för att hitta den perfekta kandidaten vid en rekrytering. Många ledningsgrupper har haft stor nytta av våra analyser för att lära sig arbeta effektivare med varandra.  

Analyser kan användas i flera olika syften. Vi genomför analyser för ökad självkännedom, hitta drivkrafterna i teamet, säljträning, teamutveckling och vid rekrytering för att nämna några. 

Vi på Koncept HR arbetar med Institutet för personlig utvecklings (IPU) analysverktyg. De är effektiva verktyg för både personlig utveckling och för att hitta drivkrafterna i organisationer och företag. Tanken med en analys är att den ska leda till en bra dialog, den ska inte ses som ett facit på hur en person är. Efter en utförd analys sätter vi oss ner och diskuterar vilka profiler vi har i teamet, på vilket sätt de uppskattar att kommunicera och bli kommunicerade med.
  • Stressande konfliktsituationer 
  • Konflikt eller stress inom en person  
  • Egna drivkrafter som inte uppfylls eller när beteendestilar och drivkrafter drar åt olika håll 
  • Behov av ökad förståelse mellan personer  
  • Olika beteendestilar/drivkrafter i ett team  
  • Dissonans mellan person och arbetsuppgift  
  • När det är stor skillnad mellan en persons grundbeteende och anpassat beteende. Det kan kännas som att personer “låtsas” vara någon den inte är 
  • Dissonans mellan person och organisation  
  • Kulturskillnader och stora skillnader mellan personens och organisationens drivkrafter  

Läs vår blogg om DISC-analysen, hur vi jobbar med den och hur den faktiskt kan hjälpa er att kommunicera bättre!

Mer än bara organisationsutveckling

Utöver att hyra ut företagscoacher & konsulter inom organisationsutveckling erbjuder vi även: