Företagsutbildningar i arbetsrätt

De senaste åren har det hänt mycket inom arbetsrätt, med flera nya lagar och direktiv som du som jobbar med personalfrågor behöver kunna. 

När du väljer Koncept HR för din vidareutbildning får du en genomgång av hela arbetsrätten, med särskilt fokus på de senaste årens nyheter. Vi går också igenom hur du kan och bör använda kollektivavtalet, samt EU-regler som påverkar den svenska arbetsmarknaden.

För vem passar vår utbildning i arbetsrätt?

Våra utbildningar i arbetsrätt passar dig som använder arbetsrätt på jobbet. Du kanske är HR-chef, VD, jobbar med löner eller som konsult inom HR eller personalfrågor. Finns du på en personalavdelning eller har ansvar som chef att leda andra medarbetare – då är det här rätt utbildning för dig. 

  •  Har du gått personalvetarprogrammet eller arbetsvetarprogrammet kan du använda våra kurser som en uppdatering och ta vara på möjligheterna till erfarenhetsutbyte.
  • Har du precis fått ditt första chefsjobb kan vi möta ditt behov av att gå på djupet och öva på arbetsrätten i praktiken.
  • Har du varit tjänstledig en längre tid är våra utbildningar ett utmärkt sätt att snabbt komma på banan igen.

Efter utbildningen kommer du att känna dig trygg i dina rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Du kommer kunna svara på de frågor som uppstår. Vid de tillfällen då en specialfråga dyker upp kommer du veta var du ska söka din kunskap.

Behöver hela personalgruppen utbildas i arbetsrätt?

Koncept HR kommer gärna till din arbetsplats om ni är flera som behöver vidareutbildning. Då säkerställer vi att alla i arbetsgruppen blir uppdaterade på senaste nytt. När vi utbildar hos er kan vi också göra justeringar utifrån just era behov och önskemål. 

För att beställa en företagsspecifik utbildning kontakta oss på utbildning@koncepthr.se eller använd formulären på vår kontaktsida: 

Anmäl dig till våra öppna kurser här

Vi går igenom hela arbetsrätten, med extra fokus på det som är nytt.

Tycker du om att lära dig i seminarieform: Anmäl dig till Arbetsrätt Light. Vill du lägga till fördjupning med praktiska exempel och möjlighet att öva på case: Anmäl dig till Arbetsrätt. Den längre utbildningen Arbetsrätt ger också större möjlighet till att ställa de frågor du har till gruppen och kursledaren.

08 okt

Arbetsrättsutbildning Light

8 oktober 2024    
08:30 – 16:00
2 900,00 kr exkl. moms
Kursinnehåll • Rättigheter & skyldigheter • Semester & ledighet • Tid & schemaläggning • Arbetsrättens lagar • Att använda kollektivavtalet • Genomgång av de senaste […]

Att gå en kurs hos Koncept HR

Utbildningarna ges på våra kontor i ljusa och tillgängliga lokaler. Vi ser till att det finns specialkost på plats om du har beställt det. Berätta om dina behov, så löser vi det.
Vid utbildning på distans ska du ha tillgång till egen dator, samt tillräcklig uppkoppling för att delta via Teams. Vi rekommenderar att du laddar ner Teamsappen innan kursen startar.
Efter genomgången utbildning i arbetsrätt får du ett utbildningsintyg.

Frågor och svar om arbetsrätt

Arbetsrätten är den del av svensk lagstiftning som styr förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. Vissa delar i lagarna är dispositiva vilket innebär att de kan ersättas med kollektivavtal. De finns de lagar som går att avtala bort och det finns de som är tvingande.
Lagar som ingår i arbetsrätten är till exempel: Arbetsmiljölagen (AML), Arbetstidslagen (ATL), Lagen om anställningsskydd (LAS), Förtroendemannalagen (FML), Främjandelagen, Föräldraledighetslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen och Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).
Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund om anställningsvillkor. Under den tid som kollektivavtalet gäller har både arbetsgivare och anställda att följa avtalet för den enskilda arbetsplatsen, plus de delar i arbetsrätten som inte har ersatts genom kollektivavtalet. När kollektivavtal saknas, gäller i stället arbetsrätten i sin helhet.

Alla i en chefsposition som någon gång varit tvungen att göra sig av med personer i sin arbetsorganisation vet att det kan vara både en påfrestande och kostsam process. Ibland har man som företag skapat sig bilden att det skulle vara svårt att avsluta anställningar och dröjer med det alltför länge. Detta kan skapa oro i arbetsorganisationen som får negativa konsekvenser på verksamheten som helhet.
Att veta hur man ska förhålla sig till arbetsrätten, vilka delar som kan förhandlas eller inte samt vilka rättigheter och skyldigheter man har som arbetsgivare underlättar avsevärt. Att ha koll på lagstiftningen inom arbetsrätt och vad som står i kollektivavtalen är viktigt. Det kommer att spara dig massor av tid och pengar.
Att ha ett fungerande system för förhandling på arbetsplatsen redan innan det uppstår problem, gör att frågor kan lösas snabbt. Du behöver veta tillräckligt om arbetsrätt för att inse när du behöver läsa på mer eller be om hjälp – samt var du kan finna information och rätt stöd.
Om en anställd släpar fötterna efter sig, vill gå på ledighet under den mest intensiva arbetsperioden eller menar på att hen har rätt till vilotid enligt EU, så måste du som arbetsgivare veta hur du ska svara. Alla dessa delar berörs i vår utbildning i arbetsrätt.

Att arbetsrätt upplevs som svårt är för att det har med människor att göra. Det du gör när du använder arbetsrättsliga lagar och kollektivavtalens regler är att du påverkar människors arbetssituation, hur de har det på jobbet, deras försörjningsmöjligheter, rättigheter till ledighet och lön. Ibland behöver du säga nej. Ibland behöver du till och med avsluta någons anställning och kontrakt. Då är det viktigt att du behärskar både juridiken och det svåra samtalet.
Sverige har relativt få lagar på arbetsrättens område. Det är för att stora delar av vår arbetsmarknad regleras av kollektivavtal. Det kan tyckas överväldigande, men ofta har du som chef, HR-person eller löneadministratör bara några få avtal som du behöver kunna.
Behöver du lära dig mer om det svåra samtalet eller få hjälp med att utveckla en sund organisationskultur? Kontakta oss på info@koncepthr.se så kommer en av våra HR- eller organisationskonsulter att höra av sig till dig.

Att gå en utbildning i arbetsrätt kommer hjälpa dig att förstå hur du kan skapa de bästa förutsättningarna både för dig, företaget och de anställda.
Som arbetsgivare kan mängden paragrafer och regler att förhålla sig till kännas överväldigande. Flera roller på ett företag arbetar med arbetsrätten som grund. Det gäller de som förbereder och betalar ut din lön, de som jobbar med HR eller personalfrågor och de som rekryterar. Ni behöver alla känna till hur arbetsrätten fungerar.
Som chef är det vanligt att du förhandlar löner med dina medarbetare, eller tar emot förslag kring förbättringar på arbetsplatsen. Du behöver göra justeringar eller så vill du genomföra en omorganisation. Då behöver du känna till vilka regler som gäller.
Det är alltid enklare att göra rätt från början. För dig som är chef är det särskilt viktigt att känna till vad du kan besluta om själv och vad du måste förhandla. Allt det här lär du dig på våra utbildningar i arbetsrätt.

När du ska gå en utbildning är det viktigt att du väljer en som passar dina förkunskaper, för att du ska hänga med och kunna tillgodogöra dig innehållet. Det är också bra om kursen är avancerad nog för att behålla ditt intresse och uppmärksamhet. Vi på Koncept HR har valt att göra vår kurs i Arbetsrätt lika för alla. Det är för att gruppen hjälper varandra framåt.
Vår utbildning Arbetsrätt innehåller en mängd case och praktiska övningar, i tillägg till seminarier. Det finns gott om tid att ställa dina frågor till kursledaren och gruppen.
Vår utbildning Arbetsrätt Light innehåller samma faktakunskap men ges i seminarieform. Den passar dig som vill ha en uppdatering med senaste nytt, och som redan är van vid att jobba praktiskt med arbetsrätt.
För alla våra kurser gäller att de ger dig den senaste informationen och uppdateringar kring vad som är nytt. Det betyder att du som har jobbat länge får en grundlig uppdatering på vad som gäller idag. Har du varit tjänstledig en längre tid är våra utbildningar ett utmärkt sätt att snabbt komma på banan igen.

Vill du ha mer information innan du bestämmer dig?

Vi har flera utbildningar inom arbetsrätt, lönehantering och organisationsutveckling och lyssnar gärna innan vi ger rekommendationer. 

Vi har alltid möjlighet att anpassa innehållet till din arbetsplats om du köper en företagsspecifik utbildning. Kontakta oss så hjälper vi dig till en utbildning som passar dina behov. 

Behöver du stöd på din arbetsplats eller individuell rådgivning i arbetsrätt? Kontakta oss så hör en av våra HR-konsulter av sig till dig.

Utbildningar utöver arbetsrätt

Utöver utbildningar i arbetsrätt erbjuder vi även företagsutbildningar inom andra områden så som:

För att få en överblick av våra utbildningar i bland annat arbetsrätt, se vår kurskalender här ›