Redovisning via outsourcing – få hjälp med bokföring

Få hjälp med bokföring av våra professionella redovisningskonsulter som är specialister inom ekonomi och just bokföring. Med vår outsourcing av redovisning kan ni underlätta företags verksamheter och ge er mer tid till annat.

Bokföring/redovisning är en sådan sak som bara måste finnas och fungera felfritt. Till oss vänder du dig om du tryggt vill ha outsourcing av din bokföring så att ni på företaget kan fokusera på det ni gör bäst. Våra kunniga redovisningskonsulter och administrationsexperter har koll på alla frågetecken vad gäller skattesatser, planering och svårbegripliga termer.

Anlita oss om ni:

  • Vill förstå och bara behöver lite stöttning i er redovisning
  • Önskar outsourcing av hela er bokföring & redovisning

Vi stöttar företag när de behöver få hjälp med redovisning över hela Sverige. Våra kontor finns i Göteborg, Borås samt Örebro.

Få hjälp med bokföring av personlig rådgivare via vår outsourcing

När du låter oss på Koncept HR sköta er bokföring får ni en personlig rådgivare som har koll på just ert företag. Vi har hjälpt ett stort antal företag med bokföring via outsourcing. Med vår erfarenhet kan vi hjälpa er hantera bokföringen på ett korrekt sätt.

Vi skapar Glädje, Mening och Nytta för såväl företag som medarbetare och vi löser företagens problem och utmaningar inom HR & personalfrågor, löpande bokföring, lönehantering och arbetsmiljö.

Genom outsourcing av bokföring och låta våra redovisningskonsulter sköta den löpande bokföringen minskar ni er sårbarhet med garanterad leverans året om. Slimmade processer minskar dina kostnader och du får mer tid till er kärnverksamhet – en win win. 

Trygg hjälp med bokföring

Något som genomsyrar hela vår verksamhet men som framförallt är viktigt när det kommer till bokföring och löner är trygghet. Vi vill att ni ska känna er trygga med att vi har koll på viktiga datum, bokslut och årsredovisningar. Du får hjälp med precis de delar av redovisningen som du vill, vi hittar ett upplägg som passar.  

Helhets­leverantör inom ekonomi och HR

Koncept HR kan hjälpa er med era ekonomifrågor. Oavsett om det gäller ett specifikt fall, löpande bokföring eller att outsourca hela ekonomiavdelningen. Vi är även löneadministratörer och HR-konsulter och fungerar som ert One Stop Shop när det kommer till HR.  

Vilken typ av bokföring erbjuder vi?

Våra bokföringsexperter har en bred kompetens och kan erbjuda bokföringshjälp på flera olika sätt. I vår bokföringshjälp ingår flera delar.

Outsourcing av redovisning

Våra redovisningskonsulter hanterar er redovisning på ett effektivt och säkert sätt. Vi sammanställer alla händelser o rapporter för att ni ska kunna följa arbetet.

Löneadministration

Lönehanteringen är en viktig del i alla företag, och det är något som måste fungera. Våra erfarna konsulter stöttar ert företag i er lönehantering.

Utöver detta så får kan får ni även:

  • Ni får en bättre överblick kring företagets ekonomi
  • Vi sammanställer månadsrapporter och bokslut
  • Vi hjälper till att ta fram deklarationer
  • Med vår hjälp kan ni få en enkelt och framför allt enkel redovisning

Flera fördelar med outsourcing av bokföring

När ert företag anlitar oss för outsourcing av er bokföring kan ni dra nytta av flera värdefulla fördelar. Flera av våra kunder har upplevt att vår outsourcing har varit till stor hjälp på flera olika sätt. De främsta skälen för att använd våran outsourcing av bokföring:

  • Er ekonomiavdelning har för mycket att göra – och inte hinner med det vardagliga arbetet.
  • Ni vill minska er sårbarhet mot förändringar som sker i världen.
  • Ni vill minska kostnaderna av er bokföring.
  • Företaget växer och ni vill kunna expandera på ett snabbt sätt

Kontakta oss för att få trygg bokföringshjälp!

Mer än bara outsourcing & extern hjälp med bokföring

Vi erbjuder fler tjänster utöver att erbjuda hjälp med bokföring via outsourcing.