Hyr en extern HR-konsult eller HR-chef

Koncept HR hyr ut interim HR-konsulter & HR-chefer som hjälper er med att hantera alla typer av personalfrågor.

Våra seniora HR-konsulter kan agera som ett personalstöd och hantera personalfrågor på ert företag. Låt en extern HR-konsult ta hand om de svåra och krävande frågorna. Oavsett vad du anser om att arbeta med personalfrågor ställer det stora krav på dig som arbetsgivare. 

Vi avlastar och stöttar dig med de frågor som en HR-chef vanligtvis hanterar. Genom att hyra en extern HR-konsult kan du därför lägga tid på annat.

 

Fördelar med att hyra en extern HR-konsult

Rekrytera rätt kompetens

Hyr en HR-konsult med gedigen arbetslivserfarenhet som är expert inom HR, arbetsrätt, fackliga förhandlingar och arbetsmiljö.

En oberoende person

Det finns stora fördelar för verksamheten att hyra in en helt extern HR-konsult, snarare än att ledningen tar in någon från sitt eget nätverk. Våra HR-konsulter arbetar oberoende, är seniora och har flera specialistkompetenser.

Ökad kompetens med interim HR-chef

Genom att anställa en interim HR-chef får möjlighet att få in en person i er verksamhet som eventuellt är överkvalificerad för att anställa permanent. Detta kan fungera som en temporär kompetens som även kan spilla över på andra delar av verksamheten. Genom att hyra en interim HR-chef kan ni få specialistkompetenser under vissa perioder.

Kvalitetssäker och snabb process

Att anställa innebär oftast månader av rekrytering och intervjuer. Att hyra in en interim-chef eller HR-konsult via Koncept HR för en punktinsats innebär en effektivare process, utan att det tummas på kvaliteten.

Sagt om våra HR-konsulter

“Jag är oerhört nöjd kund hos Koncept HR. De hjälper mig med personalfrågor. Som egenföretagare med anställda tänker man inte alltid på att man har personalansvar med många lagar och regler att förhålla sig till. I och med att Koncept HR hjälper mig att vara uppdaterad av hur man bedriver professionellt personalchefsarbete sparar jag tid. Detta leder till en oerhörd trygghet både för dig själv, ditt företag och dina medarbetare. Alla är vinnare!”

Johannes Steinsson
– VD, Lyson AB (lyson.se)

Interim HR-konsult som ert externa personalstöd

Våra HR-konsulter är seniora och har en lång erfarenhet inom HR och samtliga personalfrågor. Som tidigare personalchefer i såväl större organisationer som mindre bolag har vi gedigen expertis och förståelse inom kompetensfrågor och arbetsmiljö till arbetsrätt och fackliga förhandlingar.

Som vår HR-partner kan du få hjälp med mer än bara HR – vi erbjuder dessutom tjänster för bland annat lönehantering och bokföring.

Läs vår VD och HR-konsult Rogers tankar om att arbeta som extern personalchef.

Hur kan en interim HR-konsult hjälpa er?

Våra erfarna hr-konsulter har en bred kompetens inom flera olika områden. När du hyr en hr-konsult genom oss kan du få hjälp med följande:

 • Avtalsfrågor och arbetsrätt
 • Rekrytering
 • Fackliga förhandlingar (MBL, LAS m.m.)
 • Kompetens och ledarutveckling
 • Diskriminering, konflikter på arbetsplatsen
 • Uppsägningar
 • Jämställdhet
 • Arbetsmiljö
 • Policy inom personalområdet
 • Företagsanpassad personalhandbok
 • Utvecklingssamtal och  medarbetarsamtal
 • Lönekartläggning
 • DISC-analyser
 • Förändringsarbete

Koncept HR kan snabbt vara på plats för att komma igång med arbetet och hjälpa er med personalfrågor. Vi har uppdragsgivare spridda över hela Sverige. Våra konsulter finns över hela landet, och våra kontor finns i Göteborg och Borås. 

Vissa bolag väljer även att helt outsourca sin HR till oss. Med expertisen och yrkeslivserfarenheten hos våra interim hr-chefer kommer ni att få komplett stöd efter behovet i just er verksamhet, oavsett om det är på kort eller lång sikt. Vi finns här med senior kompetens om ni är i behov av stöttning eller vägledning inom HR och personalfrågor.

Vi börjar med att prata genom er nuvarande situation och ser över ert behov av antal timmar per månad.

Priset för att hyra blir fast och lägre än med en egen personalchef. Vi diskuterar insatsen, kartlägger behov och jobbar sedan med löpande avstämningar.

Du kan självklart få se exempel på tidigare referenser och case vi löst genom förhandlingar där bägge parter sparat pengar och gått ut som vinnare.

Vi vet att alla företag har olika behov i olika perioder. Vi finns här för dig oavsett om du behöver hjälp med en specifik HR-fråga under en kortare tid eller om du behöver hyra in en interim HR-chef eller konsult för ett längre uppdrag.

Genom att hyra en interim via Koncept HR sparar du både tid och pengar då du får tillgång till personen under den tid som behovet finns.

Mer än bara uthyrning av HR-konsulter