LAS-utbildning om de nya LAS-reglerna

Denna LAS-utbildning är till för dig som vill få en ökad förståelse och kunskap hur de nya LAS-reglerna och lagarna fungerar. Lagen om anställningsskydd är en av flera viktiga lagar som man bör vara uppdaterad inom.

Genom denna LAS-utbildning på tre timmar där vi uppdaterar er i de nya LAS-reglerna och de förändringar som trätt i kraft, kommer du som arbetsgivare känna dig trygg att navigera i lagen.

Utbildningen i nya LAS

Utbildningen ges vid förfrågan, skicka oss en intresseanmälan.

Vid frågor eller företagsanpassad utbildning:

Thomas Danielsson
0793-28 30 01
thomas@koncepthr.se

Intresseanmälan

Om den nya LAS-lagen

Kontakta oss om du är det minsta osäker på hur nya LAS påverkar dig och ert arbete.

Den nya LAS-lagen har påverkat svensk arbetsmarknad. Från och med 29e juni 2022 började den nya Lagen om anställningsskydd (LAS) att gälla i vissa delar. Från den 1 oktober 2022 tillämpades de nya förändringarna i LAS i sin helhet.

Nya LAS-lagen innebär bland annat att en anställning snabbare övergår från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning, nya turordningsregler och att saklig grund byts ut till sakliga skäl. Du som arbetsgivare får en större informationsplikt till nyanställda och kan i vissa fall hänvisa till kollektivavtal och personalhandbok men informationen måste ibland lämnas skriftligt.

Utbildningar utöver nya LAS

Utöver utbildningar i LAS erbjuder vi även företagsutbildningar inom andra områden så som:

För att få en överblick av våra utbildningar i bland annat LAS, se vår kurskalender här ›