Anlita en arbetsmiljö­konsult för bättre arbetsmiljö

Vill ni förbättra och utveckla er arbetsmiljö? Våra seniora arbetsmiljökonsulter hjälper företag förbättra arbetsmiljön på ett effektivt sätt. 

Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar om att jobba förebyggande så att människor inte ska skada sig, må dåligt, bli sjuka eller till och med dö på sin arbetsplats. Våra arbetsmiljökonsulter arbetar systematiskt och hjälper er arbeta fram en bättre arbetsmiljö. Vi erbjuder även utbildning inom bättre arbetsmiljö (BAM)

Våra arbetsmiljökonsulter verkar över hela Sverige. Vi är den enda HR-byrå som vi känner till som har anställda arbetsmiljöingenjörer, redo att jobba för dig. 

Arbetsmiljökonsulter som kvalitetssäkrar svensk arbetsmiljö

Vi jobbar utifrån ledorden Glädje, Mening och Nytta. Genom att anlita en arbetsmiljökonsult via oss så får ni professionell hjälp i er verksamhet. Att ta extern hjälp av arbetsmiljökonsulter kan vara en god idé om ni själva inte är redo eller i behov av att anställa en egen arbetsmiljöingenjör. Våra arbetsmiljökonsulter kan anlitas på både korta och längre uppdrag. Oavsett om det gäller en punktinsats, ett löpande arbete eller en återkommande händelse. Vi jobbar med allt från små till stora företag inom flera olika branscher.  

Säkerställ medarbetarnas välmående med en extern arbetsmiljökonsult

En arbetsmiljöingenjör kan hjälpa er med just det som ert företag behöver stöttning i, stort som smått. Arbetsmiljöverket rekommenderar att företag tar in extern hjälp inom arbetsmiljöfrågor eftersom det är både viktigt och komplext. Det finns idag 12 stycken krav på arbetsmiljön från Arbetsmiljöverket och det är av stor vikt att ha ett dagligt systematiskt arbetsmiljöarbete för att säkerställa medarbetarnas säkerhet och välmående.

En arbetsmiljö­konsult för alla behov

Vi förstår att behoven, precis som arbetsmiljön, skiljer sig från företag till företag men det är faktiskt så; att alla arbetsplatser behöver jobba systematiskt med arbetsmiljön, anpassat efter den egna verksamheten.

Att hyra in en arbetsmiljökonsult innebär att man har ett stöd och en drivande faktor i sitt arbetsmiljöarbete när man behöver det och hur behovet ser ut skiljer sig från företag till företag.

Koncept är en fullskalig HR-byrå och vi erbjuder även tjänster inom HR & personalfrågor samt lönehantering.

Låt vår arbetsmiljöingenjör Therese svara på dina frågor.

Arbetsmiljö­konsulter via Koncept HR

Arbetsmiljöarbetet är viktigt och kräver särskild kompetens. Oavsett om ni har fått oväntat besök av Arbetsmiljöverket, vill undersöka en specifik del av er verksamhet eller om ni arbetar proaktivt med riskbedömningar så finns vi här för dig.

Våra arbetsmiljökonsulter utför arbetsmiljöutredningar som hjälper er framåt med:

  • Riskbedömningar
  • Strategiska frågor för att förbättra arbetsmiljön
  • Lägga upp systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Delta i skyddsrond och skyddskommitté
  • Införa arbetsmiljölednings-system
  • Yrkeshygieniska mätningar
  • Och mycket mer!

Arbetsmiljö är ett brett område och finns på alla arbetsplatser i form av fysisk, social, organisatorisk och digital arbetsmiljö. Så oavsett om er personal jobbar hemifrån, på lager, i fabrik eller på kontor så är det arbetsgivaren som ansvarar för medarbetarna under arbetstid.

Forskning på arbetsmiljö visar att en välmående, trygg och säker personal leder till ett bättre utfört arbete och högre produktivitet. Så det lönar sig att investera i en god och hållbar arbetsmiljö eftersom det får medarbetarna att producera mer och minskar risken sjukfrånvaro.  

Arbetsmiljöverket ställer stora krav på arbetsgivare att systematiskt undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön i den egna verksamheten just för att skydda de som arbetar där. Det är inte alltid att du som chef har samma passion för och kunskap om arbetsmiljö som du har för ert arbete, er tjänst eller era produkter, men som tur är finns det andra som har det, en av våra arbetsmiljökonsulter till exempel.

Se till att komma igång med er arbetsmiljöutredning!

Vi börjar med att prata genom er nuvarande situation och arbetsmiljö, samt ser över ert behov av antal timmar per månad.

Priset blir fast och lägre än med en egen arbetsmiljöingenjör. Vi diskuterar insatsen, kartlägger era behov och jobbar sedan med löpande avstämningar.

Du kan självklart få se exempel på tidigare referenser och case där vi har förbättrat arbetsmiljön åt företag.

BAM är en grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare, skyddsombud och samtliga som på något vis arbetar med arbetsmiljöfrågor.

BAM-utbildning

Mer än bara professionella arbetsmiljökonsulter

Utöver att hjälpa företag förbättra sin arbetsmiljö erbjuder vi även: