Utbildning i personal­hantering & löne­hantering

En yrkesinriktad utbildning inom personalhantering och lönehantering för dig som vill ha djupare kunskap och förståelse inom dessa ämnen.

Vi går igenom regler vad gäller bruttolön, skatteavdrag, traktamenten och olika sorters frånvaro (till exempel sjukdom och föräldraledighet) och gör enklare beräkningar. Dessutom går vi igenom vilken statistik som ska redovisas, hur man räknar ut/betalar in sociala avgifter samt hur en kontrolluppgift är uppbyggd.

Utbildningen

 • Avtalsfrågor och arbetsrätt
 • Rekrytering
 • Fackliga förhandlingar (MBL, LAS m.m.)
 • Kompetens och ledarutveckling
 • Diskriminering, konflikter på arbetsplatsen
 • Uppsägningar
 • Jämställdhet
 • Arbetsmiljö
 • Policy inom personalområdet
 • Företagsanpassad personalhandbok
 • Utvecklingssamtal och  medarbetarsamtal
 • Lönekartläggning
 • DISC-analyser
 • Förändringsarbete

Koncept HR kan snabbt vara på plats för att komma igång med arbetet. Vi har uppdragsgivare spridda över landet, oavsett om du behöver HR-stöttning i Borås, Göteborg, Stockholm eller Malmö.

Vissa bolag väljer även att helt outsourca sin HR till oss. Med expertisen och yrkeslivserfarenheten hos våra interim-chefer kommer ni att få komplett stöd efter behovet i just er verksamhet, oavsett om det är på kort eller lång sikt. Vi finns här med senior kompetens om ni är i behov av stöttning eller vägledning inom HR och personalfrågor.

Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta självständigt med lönerutinerna på ett företag.
Kursen varar i 3 dagar. Kursplats i våra lokaler i Borås eller i Göteborg. Vi har även möjlighet att hålla kursen på er hemmaplan.