Basbelopp för 2018

Basbelopp för 2018

Inkomstbasbeloppet höjs för år 2018 till 62 500 kr.

Prisbasbeloppet för år 2018 har av SCB beräknats till 45 500 kr.

Det Förhöjda Prisbasbeloppet blir 46 500 kr för år 2018. Detta basbelopp används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng.

Vill du ha en lite längre förklaring av de olika basbeloppen, kan du läsa mer i vårt tidigare inlägg här .