Vad är ett traktamente?

Traktamenten är tänkta att täcka den merkostnad som blir då man är ute och reser. Det är tillåtet att ge vilka traktamenten man vill om detta inte regleras i kollektivavtal. Det är därför bra om företaget har en resepolicy som reglerar vad som gäller inom företaget. Som nyligen sagts är…

Det finns en hel del att tänka på när en anställd bli sjuk, inte minst vilka skyldigheter du har som arbetsgivare och som anställd. Som anställd Du ska anmäla direkt till arbetsgivaren när du blir sjuk. Det är t.ex. inte okej att ringa klockan 16.00 under en arbetsdag och informera…

En sammanfattning av vad du som arbetsgivare behöver känna till om semesterlagen.  Semester är en skyddslag som reglerar ledighet och ersättning. Lagen säger genom 2§ Semesterlagen att ett avtal som inskränker lagen är ogiltig. Det innebär att semesterlagen är en skyddslag. Det går att göra avtal om förbättringar som att…

Vad är en policy? Vi förklarar begreppet policy och ger exempel på en arbetsmiljöpolicy. ”Grundprincip för ett företags eller en organisations handlande allmänt eller i ett visst avseende” En policy är en avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål. Termen används främst inom privata, offentliga organisationer…

Har du koll på Arbetstidslagen? En av våra experter förklarar (december 2016). Enligt lag är det förbjudet att arbeta mellan kl. 00-05. Man kan begära dispens, eller om det ingår i arbetets natur att arbeta denna tid, så kan detta vara tillåtet. Vidare säger ATL att den ordinarie arbetstiden får…

Ett sammandrag på vad du ska tänka på vid utbetalning av lön till anställda (tjänstemän och kollektivanställda). Artikeln är skriven december 2016. Då man har anställda skall dessa givetvis ha lön. På arbetsmarknaden delar man upp de anställda i två grupper, tjänstemän och arbetare. Numera brukar man dock inte använda…

Som lönekonsult erbjuder vi på GALPU ett helhetsansvar för ert företags lönehantering. Vår personal är experter med lång erfarenhet av att arbeta med löneadministration. Våra kunder är allt från små ägarledda bolag till större internationella koncerner. Eftersom vi lever på nöjda kunder gör vi ingen skillnad på storlek – alla…

Personalberater in Schweden – Vermietung von Know-how, wenn nötig. Egal, ob Sie 2 oder 100 Mitarbeiter die Probleme wahrgenommen als umständlich zu besetzen. Galpu AB ist ein schwedisches Unternehmen mit einem engmaschigen Team von Experten in Personalangelegenheiten auf dem schwedischen Markt. Als Kunde haben Sie die Möglichkeit, mit einem Topf…

Att säga upp eller avskeda personal kan vara ett tufft beslut. Du som arbetsgivare behöver även ha koll på vilka lagar & regler som gäller. Om du hör av dig till en av våra personalkonsulter kan vi starta med ett förutsättningslöst samtal och göra processen lättare för både dig och…

Oavsett om ni har 2 eller 100 anställda kan personalfrågorna upplevas som krångliga. GALPU AB är ett sammansvetsat team med experter inom personalfrågor.  Som kund har du möjligheten att skriva årsavtal med en pott av konsulttimmar – som nyttjas efter behov. Timmar som inte används flyttas över till kommande månad. Våra…

Förhandla med anställda och facket…Är du en van förhandlare? Anställd personal är i flertalet fall anslutna till en facklig organisation där de får förhandlingshjälp av tränade förhandlare. Var får du din hjälp? Om du inte känner dig fullt varm i sockorna när det gäller lagar/regler eller sköta förhandlingar tycker jag…

Att behöva säga upp anställda kan bli en kostsam historia för arbetsgivaren om man inte har koll på vad som gäller. Ett företag i Borås gjorde en uppsägning på felaktiga grunder. GALPU AB blev involverade och lyckades få till en lösning med ett skadestånd på 50.000:-, vilket företagets ägare inte…