Att skickliggöra varandra

Tänk dig att du går in i ett rum och känner dig riktigt välkommen. Du upplever att du får vara med och påverka, att du får använda dina styrkor och att du bidrar till gruppen.

En grupp där vi trovärdigt skickliggör varandra.

Det är en plats fylld av värme där alla blir bekräftade, sedda och lyssnade på. Där mod och trygghet går hand i hand. En varm plats där alla tränar på att ta en lojal position för att bli goda medarbetare som stärker den kollektiva kompetensen. Det innebär att det finns en grundläggande överenskommelse om individens ansvar. Att varje person övar och reflekterar på att tolka positivt. Att alla har som mål att leta, så långt det är möjligt efter den goda intentionen, i det andra säger och gör. 

Kommande utbildningstillfällen

Workshop

Heldag workshop om betydelsen av psykologisk trygghet, tillit och tydlighet. Ni får konkreta verktyg hur ni kan starta direkt med att skapa modigare medarbetare och ledare.

Pris

Utbildningen kostar 6 900 kr exkl. moms per person.
I priset ingår kurslitteratur, lunch och fika.

Antal deltagare

Max antal deltagare för utbildningen är 30 personer.

Utbildare

Anders Lundin och Ewa Jonason

Om workshopen

Den hållbara organisationen lyfter fram misstag för att skapa lärande och att olika ståndpunkter ses som en naturlig del av vardagen. Där fokus ligger på meningen och själva syftet med verksamheten. Att arbetsgruppen reflekterar, utmanar och klargör vilka utmaningar man är satt att lösa. Att man tydliggör vilka resurser man har och vem som ska göra vad.

Den grundläggande frågan som löper rakt igenom hela verksamheten är:
– Så som vi agerar just nu, leder det till att vi uppnår intentionen och löser det vi är satta att göra på bästa sätt. Där varje person sköter sin egen uppgift samtidigt som den arbetar för att helheten ska bli bättre. Vi kan säga att vi skickliggör varandra på riktigt när vi alla känner oss bekräftade, får använda våra styrkor och känner att vi bidrar till gruppens prestation.

Vad kan du göra för att få andra att våga, uppleva sig bekräftade och känna sig riktigt välkomna? Vi blir bättre på det vi tränar på, vad tränar ni på?

Tillit & Psykologisk trygghet

Vi vågar ta risker och visa oss sårbara inom teamet utan att känna oss osäkra/generade.

Trovärdighet

Vi räknar med att alla i teamet utför sitt arbete med hög kvalitet och levererar i tid.

Tydlighet

Mål, roller och planer på hur utförandet ska gå till är tydliga för samtliga i teamet.

Meningsfullhet

Vi får vara med och påverka vår arbetssituation. Vi delar en övertygelse om att vårt arbete är betydelsefullt och viktigt.

Anders Lundin är en mycket erfaren och kompetent föreläsare med lång erfarenhet som tar med sin publik på en resa genom viktiga teman som tillit, psykologisk trygghet och trovärdighet. Som en före detta förbundskapten i handboll, pedagog och certifierad förändringsledare, har Anders Lundin en unik erfarenhet att dela med sig av.

Ewa Jonason har en bakgrund av att vara ledare inom kreativa branscher och har lång erfarenhet av att arbeta med organisation- och ledarutveckling. Variationen mellan att jobba med ledningsgrupper, chefscoachning, grupputveckling och kurser/workshops är något hon uppskattar och hon vill gärna bidra till ett mer hälsofrämjande arbetsliv.