Att skickliggöra varandra

Vår omvärld blir mer och mer komplex och svårnavigerad. Därför är det än viktigare att du, såväl som dina medarbetare utvecklar er flexibilitet.

Din förmåga som ledare att hantera olikheter, möta utmaningar och skapa en lärande organisation på riktigt, kommer att bli helt avgörande.

Tänk dig att du går in i ett rum och känner dig riktigt välkommen. Du upplever att du får vara med och påverka, att du får använda dina styrkor och att du bidrar till gruppen.

En grupp där vi trovärdigt skickliggör varandra.

Det är en plats fylld av värme där alla blir bekräftade, sedda och lyssnade på. Där mod och trygghet går hand i hand. En varm plats där alla tränar på att ta en lojal position för att bli goda medarbetare som stärker den kollektiva kompetensen.

Det innebär att det finns en grundläggande överenskommelse om individens ansvar. Att varje person övar och reflekterar på att tolka positivt. Att alla har som mål att leta, så långt det är möjligt, efter den goda intentionen i det andra säger och gör. 

Anmäl dig här:

Välkommen att anmäla dig till workshop i antingen Borås eller Stockholm. Vi inleder med gemensam frukost och kommer också att äta lunch tillsammans. 

Det här är en heldag om betydelsen av psykologisk trygghet, tillit och tydlighet. Ni får konkreta verktyg hur ni kan starta direkt med att skapa modigare medarbetare och ledare.

Dagen kommer att bestå av varierande aktiviteter så som:

  • Miniföreläsningar
  • Reflektioner
  • Praktiska övningar
  • Erfarenhetsutbyten

Du kommer att få med dig praktiska verktyg som du direkt kan implementera i din vardag.

20 sep

Att skickliggöra varandra

20 september 2024    
08:00 – 16:00
6 900,00 kr exkl. moms
Kursinnehåll Heldag workshop om betydelsen av psykologisk trygghet, tillit och tydlighet. Ni får konkreta verktyg hur ni kan starta direkt med att skapa modigare medarbetare och […]
04 okt

Att skickliggöra varandra

4 oktober 2024    
08:00 – 16:00
6 900,00 kr exkl. moms
Kursinnehåll Heldag workshop om betydelsen av psykologisk trygghet, tillit och tydlighet. Ni får konkreta verktyg hur ni kan starta direkt med att skapa modigare medarbetare och […]
Ewa Jonasson och Anders Lundin

Våra utbildare

Anders Lundin är en mycket erfaren och kompetent föreläsare med lång erfarenhet som tar med sin publik på en resa genom viktiga teman som tillit, psykologisk trygghet och trovärdighet. Som en före detta förbundskapten i handboll, pedagog och certifierad förändringsledare, har Anders Lundin en unik erfarenhet att dela med sig av.

Ewa Jonason har en bakgrund av att vara ledare inom kreativa branscher och har lång erfarenhet av att arbeta med organisation- och ledarutveckling. Variationen mellan att jobba med ledningsgrupper, chefscoachning, grupputveckling och kurser/workshops är något hon uppskattar och hon vill gärna bidra till ett mer hälsofrämjande arbetsliv.

Att skickliggöra varandra

Heldag workshop om betydelsen av psykologisk trygghet, tillit och tydlighet. 

Du kommer att lära dig använda konkreta verktyg som du kan ha till stöd när du vill utveckla den psykologiska tryggheten på din arbetsplats. 

Dagen kommer att bestå av varierande aktiviteter så som:

  • Miniföreläsningar
  • Reflektioner
  • Praktiska övningar
  • Erfarenhetsutbyten

Du kommer att få med dig praktiska verktyg som du direkt kan implementera i din vardag.

Tillit & Psykologisk trygghet

Vi vågar ta risker och visa oss sårbara inom teamet utan att känna oss osäkra/generade.

Trovärdighet

Vi räknar med att alla i teamet utför sitt arbete med hög kvalitet och levererar i tid.

Tydlighet

Mål, roller och planer på hur utförandet ska gå till är tydliga för samtliga i teamet.

Meningsfullhet

Vi får vara med och påverka vår arbetssituation. Vi delar en övertygelse om att vårt arbete är betydelsefullt och viktigt.

Den hållbara organisationen lyfter fram misstag för att skapa lärande och att olika ståndpunkter ses som en naturlig del av vardagen. Där fokus ligger på meningen och själva syftet med verksamheten. Att arbetsgruppen reflekterar, utmanar och klargör vilka utmaningar man är satt att lösa. Att man tydliggör vilka resurser man har och vem som ska göra vad.

Den grundläggande frågan som löper rakt igenom hela verksamheten är:
– Så som vi agerar just nu, leder det till att vi uppnår intentionen och löser det vi är satta att göra på bästa sätt. Där varje person sköter sin egen uppgift samtidigt som den arbetar för att helheten ska bli bättre. Vi kan säga att vi skickliggör varandra på riktigt när vi alla känner oss bekräftade, får använda våra styrkor och känner att vi bidrar till gruppens prestation.

Vad kan du göra för att få andra att våga, uppleva sig bekräftade och känna sig riktigt välkomna? Vi blir bättre på det vi tränar på, vad tränar ni på?

Anders Lundin är en mycket erfaren och kompetent föreläsare med lång erfarenhet som tar med sin publik på en resa genom viktiga teman som tillit, psykologisk trygghet och trovärdighet. Som en före detta förbundskapten i handboll, pedagog och certifierad förändringsledare, har Anders Lundin en unik erfarenhet att dela med sig av.

Ewa Jonason har en bakgrund av att vara ledare inom kreativa branscher och har lång erfarenhet av att arbeta med organisation- och ledarutveckling. Variationen mellan att jobba med ledningsgrupper, chefscoachning, grupputveckling och kurser/workshops är något hon uppskattar och hon vill gärna bidra till ett mer hälsofrämjande arbetsliv.

Chefer behöver också stöd

I tillägg till utbildningar, stöttar Koncept HR också med organisationsutveckling, chefscoaching och ledningsgruppsutveckling.

Det ger dig som chef utrymme och energi att leda verksamheten.

Behöver hela personalgruppen utbildas i att skickliggöra varandra?

Koncept HR kommer gärna till din arbetsplats om ni är flera som behöver vidareutbildning. Då säkerställer vi att alla i lednings- eller arbetsgruppen blir uppdaterade samtidigt. När vi utbildar hos er kan vi också göra justeringar utifrån just era behov och önskemål.

För att beställa en företagsspecifik utbildning kontakta oss på utbildning@koncepthr.se eller använd formulären på vår kontaktsida: 

Fler företagsutbildningar

Utöver utbildningen ”Att skickliggöra varandra” erbjuder vi även företagsutbildningar inom andra områden så som:

För att få en överblick av våra utbildningar se vår kurskalender här ›