Sök resurser till din arbetsmiljöutbildning genom AFA

Vänner! Idag blev GALPU AB beviljade av AFA försäkring som en av de leverantörer för kommande års satsning på arbetsmiljöutbildningar. AFA Försäkring fick under förra året i uppdrag av arbetsmarknadens parter, att tilldela extra resurser för arbetsmiljöutbildningar kommande år. GALPU kommer under 2021 hålla i:– Grund- eller vidareutbildning för chefer–…

Hej på er, Hoppas ni alla haft en bra sommar och en del lediga dagar. Nu i höst startar vi på GALPU ett antal utbildningar som fått lite nytt format och innehåll. Det är kurser i grundläggande arbetsrätt, förhandlingsteknik och arbetsmiljöutbildning för ledare och chefer. Vi Corona-anpassar utbildningarna utefter deltagarantal…

Nu kan också vi också kalla oss Det goda tjänsteföretaget genom auktorisering via Almega Tjänsteföretagen. Tillsammans lyfter vi tjänstesektorn!

Lagkrav på lönekartläggning om fler än 10 anställda I skrivande stund är samtliga avtal prolongerade till oktober då årets avtalsrörelse startar. Detta gäller samtliga avtalsområden, utom dem av er som omfattas av avtal mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads. Dessa parter är ännu inte överens om hur lång prolongeringen ska vara….

Stärkta efter Kick-offen för ett par veckor sedan, har vi tagit oss ytterligare en bit på vägen. Utbildning i nytt kundvårdssystem, offererat flera nya kunder om vår helhetslösning gällande lön, bokföring och HR tjänster. Vi har stöttat företag i trixiga personalärenden, berett löner i våra olika lönesystem, inlett förhandlingar om…

Som en del i vår fortsatta utvecklingsresa stärker vi vår portfölj och blir nu en fullservicebyrå inom HR med även lön och bokföringstjänster. GALPU AB har sin hemvist i Borås och med främst Sjuhäradsbygden och delar av Småland som sitt upptagningsområde.Genom förvärvet kommer många synergieffekter att uppnås och våra konsultnätverk…

Vi har haft en ökad förfrågan av lönehantering senaste tiden, vilket vi är väldigt glada över. När du överlåter lönehanteringen till oss på GALPU AB kan du känna dig trygg. Våra experter har lång erfarenhet av löneadministration i såväl små som stora bolag. Vi tar hand om allt som har…

Föräldraledighetslagen Sedan årsskiftet har förändringar i föräldraledighetslagen skett med följande: Den andra föräldern kan ta ut allmän föräldraledighet från 60:e dagen före beräknad förlossning, för att följa med till mödravården vid kontroll. Föräldrapenning kan även nyttjas för inskolning till förskola och skola. Dessa två tillfällen ingår inte i att föräldraledighet…

Basbelopp för 2018 Inkomstbasbeloppet höjs för år 2018 till 62 500 kr. Prisbasbeloppet för år 2018 har av SCB beräknats till 45 500 kr. Det Förhöjda Prisbasbeloppet blir 46 500 kr för år 2018. Detta basbelopp används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Vill du ha en…

Det finns två sätt att anställa medarbetare på. Det ena är en tillsvidareanställning och det andra är en tidsbegränsad anställning. Oavsett hur ni anställer, tänk på att ta det skriftligt. Det finns ingen lag som säger att en anställning måste vara skriftlig om anställningen är kortare än tre veckor, muntligt gäller…

Hur ska du beräkna lön till anställda? Detta är en sammanfattning för chefer eller dig som arbetar med löner. Artikeln gäller för 2016-2017. En anställds lön bestäms av kollektivavtalen och det finns inte reglerat i lag vilken lägstalön som gäller för en anställd. En arbetstagare som är tillsvidareanställd (fastanställd) och…

Basbelopp – vad är det och vilka basbelopp finns det? Inledningsvis kan det vara bra att göra vissa förklaringar av ord som dyker upp längre fram i boken. Ett av dessa ord är basbelopp, vilket finns i tre olika former. Basbeloppen ligger till grund för olika försäkringar och påverkar bland…