Djupare förståelse för våra drivkrafter och beteende

Få en djupare förståelse för våra drivkrafter och beteende

IPU:s (Institut för Personlig Utveckling)  analysverktyg är effektiva verktyg för både personlig utveckling och för att hitta drivkrafterna i organisationer och företag. Ökad självkännedom, säljträning, teamutveckling och rekrytering är några.

IPU:s verktygslåda med analyser som bygger på Marstons DISC och Sprangers drivkrafter och innehåller flera effektiva verktyg för all personlig utveckling. Dessa hjälper oss bland annat att förstå våra drivkrafter och hur dessa kan användas och utvecklas på bästa sätt. De hjälper oss också att förstå hur vi fungerar tillsammans i grupp och hur vi kan skapa bättre kommunikation mellan människor.

Vi erbjuder genom IPU flera olika pedagogiska och effektiva analysverktyg för individ- och organisationsutveckling. Analysen ger fördjupad förståelse för de bakomliggande faktorerna för hur och varför vi beter oss som vi gör.

Stressande konfliktsituationer

Inom en person

Egna drivkrafter som inte uppfylls eller när beteendestilar / drivkrafter drar åt olika håll.

Mellan personer

Olika beteendestilar / drivkrafter

Mellan person och arbetsuppgift

Stor skillnad mellan grundbeteende och anpassat beteende och personens drivkraft och arbetsuppgiftens innehåll och mål.

Mellan person och organisation

Kulturskillnader och stora skillnader mellan personens och organisationens drivkrafter.

Vill du veta mera om hur vi kan hjälpa dig?

Ta kontakt med vår konsult Maria Ljungqvist 0761 388 155.