Bättre Arbetsmiljöutbildning (BAM)

Bättre Arbetsmiljöutbildning (BAM)

När: 9 april 2024, kl. 08:30 – 16:00
Var: Digitalt
Adress: Microsoft, Teams
Pris: 0,00 kr exkl. moms

Kursinnehåll
BAM lägger grunden för att du ska kunna bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) på din arbetsplats. Kursen är utformad så att du kan använda kunskaperna direkt.

Kursen tar upp
• Arbetsmiljölagen, gällande föreskrifter samt kollektivavtalets texter kring arbetsmiljö.
• Fysiska, psykiska, sociala och hälsofrämjande faktorer som påverkar arbetsmiljön
• Interna och externa aktörers roller och ansvar
• Vad som ingår i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
• Analys av arbetsmiljö samt hur du väljer åtgärder för förbättring
• Sambandet mellan en bra arbetsmiljö och nytta för verksamheten
• Hur och var du finner information om arbetsmiljö när du behöver den

Målgrupp
BAM är en grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare, skyddsombud och samtliga som på något vis arbetar med arbetsmiljöfrågor. Du som deltagare får en god grund att stå på för samverkan mellan interna och externa aktörer gällande arbetsmiljö.

Vid utbildning på distans
Krav på egen dator med uppkoppling. Vi använder Teams. Det är inte möjligt att tillgodogöra sig kursinnehållet via mobil.

Utbildningsintyg
Ja

Mer information om våra utbildningar i Bättre arbetsmiljö

Tillbaka till kurskalendern

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.