GALPU byter namn

Till kunder och samarbetspartners

Hej på er!

Efter drygt ett år av ägande och förändringsarbete har vi inom koncernen gjort en del förändringar.

Vi tydliggör våra affärsområden och behåller samma höga seniora kompetens hos både våra Lönekonsulter som HR konsulter.

Från den 26 maj 2021 har tidigare GALPU gjort både namn och VD förändringar.

GALPU AB är numera Koncept HR Lön- och Bokföring 365 AB. I vardagligt tal ”Koncept HR Lön”. Denna del av koncernen ska framöver bara jobba med lön- och redovisning samt därtill hörande utbildningsfrågor för kunder och andra intressenter.

Vidare är vi nu auktoriserade både Agda och Hogia Byrå, samt att våra skickliga lönekonsulter hanterar samtliga förekommande lönesystem på marknaden.

I och med namnbytet byter också bolaget VD. Maria Ljungqvist tidigare kontorschef och affärsutvecklare, blir VD i ovan nämnda bolag.

De kunder som har HR avtal med gamla GALPU kommer att fortsätta ha dem där, medans alla nytecknade HR avtal kommer att ha Koncept HR – Arbetsrätt, Förhandling och Akademi AB , ”Koncept HR” i vardagligt tal som leverantör för tjänster och utbildningar inom HR området.

Efter hand kommer hemsida och profil växlas över till ett, och samtliga medarbetare få nya mailadresser, där mailen kommer sluta med @koncepthr.se, mer information kommer framöver.

Som kund hos oss, oaktat affärsområde har du alltid två konsulter till ditt förfogande. En primär- och en sekundär för att du alltid ska få den service du förväntar dig. Utöver det i våra avtalspriser har du tillgång till ett helt HR team inom lön, bokföring och andra relaterade frågor.

Förändringarna gör vi för att möta en ljus framtid och under hösten har vi mycket nytt på gång. Håll utkik!

Koncept HR koncernen leder utvecklingen, vi följer den inte. Vi löser dina problem, och skapar Glädje, Mening och Nytta för såväl företag som medarbetare.

Roger Andersson

Koncern VD