Integritetspolicy

När du skickar in personuppgifter till Koncept HR via vår webbplats, innebär det att du godkänner och samtycker till att dina personuppgifter behandlas enligt nedanstående villkor:

Syfte med behandling av personuppgifter:

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera din anmälan till utbildningar och/eller andra inköp, hantera din jobbansökan eller för att svara på dina förfrågningar via kontaktformulär.

Behandlingen av dina personuppgifter syftar till att tillhandahålla dig den service eller information du har begärt och för att administrera våra tjänster på ett effektivt sätt.

Vilka personuppgifter vi samlar in:

Vi kan komma att samla in personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter (inklusive e-postadress och telefonnummer), arbetslivserfarenhet, utbildningsbakgrund och andra relevanta uppgifter som du väljer att lämna till oss. Vi sparar också din köphistorik.

Rättslig grund för behandling:

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås (till exempel vid anmälan till en utbildning eller vid en jobbansökan). Vidare kan behandlingen vara nödvändig för att uppfylla lagliga förpliktelser eller för Koncept HR:s berättigade intressen.

Lagring av personuppgifter:

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte de samlades in för, samt för att uppfylla lagliga krav och för Koncept HR:s berättigade intressen. Som policy raderar vi alla personuppgifter 24 månader efter att du senast använt våra tjänster och produkter.

Dina rättigheter:

Du har rätt att ta del av de uppgifter Koncept HR behandlar om dig. Du har även rätt att begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan också begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information, annat än det som krävs för leverans av de produkter och tjänster som du har beställt av eller via Koncept HR.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Kontaktinformation:

Koncept HR
Adress: Katrinedalsgatan 1, 504 51 Borås
Telefon: 033-435 80 60
E-post: info@koncepthr.se

Genom att skicka in dina personuppgifter till Koncept HR via vår webbplats, bekräftar du att du har läst och förstått ovanstående villkor för behandling av personuppgifter och samtycker till behandlingen enligt beskrivningen ovan.