Nytt år och nya utbildningar

Missa inte att anmäla er till våra utbildningar 2022

Under 2022 tar koncept HR akademi ett ordentligt grepp i sin ambition att kvalitetssäkra svensk arbetsmarknad. Vi kommer att fylla på med utbildningar allt eftersom under året för att långsiktigt skapa möjlighet att få ett utbildningscertifikat som kvalitetssäkrad HR. Förutom utbildning i Bättre arbetsmiljö som nu ligger ute för anmälan så kommer vi under våren att erbjuda en endags utbildnings i rekrytering  samt en tredagars utbildning i förhandling. Vi planerar också under våren att tillsammans med vår samarbetspartner Humability hålla en tvådagars utbildning i det svåra samtalet samt konflikthantering på individ, grupp och organisationsnivå.

Så håll utkik och tveka inte att ta kontakt för frågor eller anmälan.

/Thomas Danielsson, utbildningsansvarig

utbildning@koncepthr.se