Olika basbelopp

Basbelopp – vad är det och vilka basbelopp finns det?

Inledningsvis kan det vara bra att göra vissa förklaringar av ord som dyker upp längre fram i boken. Ett av dessa ord är basbelopp, vilket finns i tre olika former. Basbeloppen ligger till grund för olika försäkringar och påverkar bland annat pension och sjukpenning från Försäkringskassan. Det är Statistiska Centralbyrån (SCB) som gör beräkningar om hur stora basbeloppen skall bli per år. Detta grundas på hur prisbilden i Sverige ser ut och vilken inflation vi har haft under året. Man kan säga att basbeloppen är en mätning eller anpassning till inflationen.

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet används för beräkning av pensionsgrundande inkomst,
både inom tjänstepensionen ITP och den allmänna pensionen.

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet reglerar garantipensioner och studiemedel, men även
föräldrapenning och sjukpenning.

Det förhöjda Prisbasbeloppet

Detta basbelopp används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande
av pensionspoäng.

Av ovanstående basbelopp är det bra om du känner till prisbasbeloppet.

Koncept HR – Vi hjälper dig med HR

Har ditt företag ett behov av att få hjälp med HR-relaterade frågor?

Kontakta oss för mer information ›