Etikett: ATL-tid

  • Vad är ATL / Arbetstidslagen?

    Arbetstidslagen gäller där en arbetstagare utför någon form av arbete för en arbetsgivare. Sommaren 2014 har lagen ändrats och det innebär i praktiken att arbetsgivaren har ett större ansvar att arbetstidsreglerna följs på arbetsplatsen. ATL reglerar ordinarie arbetstider, övertid, mertid och raster på en arbetsplats. Det finns en hel del myter kring arbetstidslagen, t.ex. är…