Etikett: inkomstbasbelopp

  • Basbelopp för 2018

    Basbelopp för 2018 Inkomstbasbeloppet höjs för år 2018 till 62 500 kr. Prisbasbeloppet för år 2018 har av SCB beräknats till 45 500 kr. Det Förhöjda Prisbasbeloppet blir 46 500 kr för år 2018. Detta basbelopp används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Vill du ha en lite längre förklaring av de…

  • Olika basbelopp

    Basbelopp – vad är det och vilka basbelopp finns det? Inledningsvis kan det vara bra att göra vissa förklaringar av ord som dyker upp längre fram i boken. Ett av dessa ord är basbelopp, vilket finns i tre olika former. Basbeloppen ligger till grund för olika försäkringar och påverkar bland annat pension och sjukpenning från…