Etikett: utvecklingssamtal

  • Utvecklingssamtal / medarbetarsamtal

    En guide för dig som ska ha ett utvecklingssamtal/ medarbetarsamtal med en anställd. Artikeln är skriven av en våra experter inom området. Ett företag bör med jämna mellanrum ha ett utvecklingssamtal eller, som vissa vill kalla det, medarbetarsamtal. Det är viktigt att den anställde i god tid får de frågor som arbetsgivaren vill ta upp…