Vad är ett traktamente?

Traktamenten är tänkta att täcka den merkostnad som blir då man är ute och reser. Det är tillåtet att ge vilka traktamenten man vill om detta inte regleras i kollektivavtal. Det är därför bra om företaget har en resepolicy som reglerar vad som gäller inom företaget.

Som nyligen sagts är det tillåtet att ge vilka traktamenten man vill, men Skatteverket sätter tak på hur högt traktamente man kan få utan att behöva skatta på beloppet.