Ledarskapscoaching

Att leda en förändrings- och utvecklingsresa oavsett om du driver ett bolag med få eller många anställda har över tid sina utmaningar. Ibland är det utmaningar på det personliga planet hos de anställda, gruppen som behöver hitta sin form och mening, eller när större organisationsförändringar behöver göras i hela organisationen, för att verksamheten fortsatt ska utvecklas kommer kräva olika typer av insatser.

Vi kan guida, stötta eller projektleda i den förändringsresa som just er verksamhet står inför. Att använda Koncept HR som partner i små eller stora förändringsarbeten innebär trygghet för dig som beställare.  Vi skapar Glädje, Mening och Nytta genom hela förändringsresan från start till förväntat mål/resultat.

I utmanande situationer ger vi vårt professionella stöd där du som ansvarig upplever Glädje i processen, Mening i att beställt uppdrag utförs korrekt och professionellt och Nytta i att när det önskade läget är uppnått, strävar organisationen mot samma mål, produktiviteten ökar och arbetsorganisationen är mer samspelt i vardagen.

Våra organisationskonsulter stöttar, delger och skapar resultat inte bara för stunden utan för bestående utveckling på såväl, individ, grupp som organisationsnivå.

När vi arbetar tillsammans skapar det dynamik, förståelse för olika behov i organisationen och individerna blir inkluderade i de processer som ska ge önskat utfall/resultat.

Du som uppdragsgivare är den som bestämmer takt och ton i processens fortgående. Kontinuerliga avstämningar leder till tillit, förståelse och en kortare väg till önskat resultat.

Att jobba tillsammans med oss på Koncept HR innebär att vi tillsammans kvalitetssäkrar er arbetsplats på individuell, grupp och organisationsnivå.