Vad gör egentligen en arbetsmiljöingenjör?

Om jag säger arbetsmiljö – då kanske du tänker ”Det har vi full koll på, vi har en genomgång av det varje dag” eller så tänker du kanske ”Sånt behöver inte vi tänka så mycket på, vi sitter ju på kontor eller jobbar hemifrån”. Kanske tänker du att arbetsmiljö bara handlar om att sätta upp räcken och skriva tillbudsrapporter. Arbetsmiljö är ett brett område och finns på alla arbetsplatser i form av fysisk, social, organisatorisk och digital arbetsmiljö.  

Att jobba med arbetsmiljö handlar om att jobba förebyggande för att människor inte ska skada sig, må dåligt, bli sjuka eller till och med dö på sin arbetsplats. Arbetsmiljöverket ställer stora krav på arbetsgivare att systematiskt undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön i den egna verksamheten just för att skydda de som arbetar där. Det är inte alltid att du som chef har samma passion för arbetsmiljö som du har för ert arbete, er tjänst eller era produkter, men som tur är finns det andra som har det, en arbetsmiljöingenjör till exempel! 

Detta kan en arbetsmiljöingenjör göra för er:

  • Riskbedömningar
  • Strategiska frågor för att förbättra arbetsmiljön
  • Lägga upp systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Delta i skyddsrond och skyddskommitté
  • Och mycket mer…

Jag heter Therese och är Koncept HRs arbetsmiljöingenjör! I mitt arbete möter jag många olika företag och besöker många olika arbetsplatser och jag kan konstatera att ett utifrånperspektiv alltid ger något att skriva upp på “To do-listan”. På vissa arbetsplatser har man en jättebra och fungerande arbetsmiljö där man vet precis vad man gör och ständigt utvecklar sina metoder. Medan visa har mindre kolla på hur det egentligen ligger till med arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man ska jobba med dem. Men det är faktiskt så; att på alla arbetsplatser behöver man jobba systematiskt med arbetsmiljön, anpassat efter den egna verksamheten. 

Ofta är det små och medelstora företag som tar extern hjälp för sitt arbetsmiljöarbete, då man kanske ännu inte är redo att anställa någon på heltid men arbetsmiljöarbetet är viktigt och kräver särskild kompetens. Att hyra in en arbetsmiljöingenjör innebär att man har ett stöd eller en drivande faktor i sitt arbetsmiljöarbete när man behöver det och hur behovet ser ut skiljer sig från företag till företag, precis som arbetsmiljön!  

Visste du att vi har en utbildning i arbetsmiljö?

BAM är en grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare, skyddsombud och samtliga som på något vis arbetar med arbetsmiljöfrågor. Läs mer och boka här!

På Koncept HRs kontor i Göteborg jobbar jag idag med stora och små uppdrag inom arbetsmiljö. Det kan vara allt från att hjälpa ett företag som fått oväntat besök av Arbetsmiljöverket eller som vill undersöka en specifik del av sin arbetsmiljö och få åtgärdsförslag. På vissa arbetsplatser är jag med och stöttar kontinuerligt i det dagliga arbetsmiljöarbetet med riskbedömningar och frågeställningar och på andra arbetsplatser bygger jag upp och hjälper till att implementera det systematiska arbetsmiljöarbetet från grunden.  

En arbetsmiljöingenjör som konsult kan hjälpa er med just det som ert företag behöver stöttning i, stort som smått. Det är faktiskt så att arbetsmiljöverket rekommenderar att företag tar in extern hjälp inom arbetsmiljö, just för att det är så viktigt och komplext. Så om ni har något som ni är det minsta osäkra över på er arbetsplats, hör av er till mig idag. Det kan vara allt från att säkerställa att ni följer de 12 krav som ställs på arbetsmiljön av arbetsmiljöverket till att få stöd att skapa en så god och hälsosam arbetsmiljö som möjligt och på så vis behålla och attrahera nya talanger till just ert företag! 

Läs mer om vår tjänst arbetsmiljökonsult ›

Therese Lilja
Arbetsmiljöingenjör
tel: 0761 99 40 11
therese@koncepthr.se