Arbetstidslagen (ATL)

Har du koll på Arbetstidslagen? En av våra experter förklarar (december 2016).

Enligt lag är det förbjudet att arbeta mellan kl. 00-05. Man kan begära dispens, eller om det ingår i arbetets natur att arbeta denna tid, så kan detta vara tillåtet. Vidare säger ATL att den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar per vecka i snitt under en fyraveckorsperiod. Veckan börjar på måndagen om inte arbetsstället tillämpar en annan beräkning. Allt över 40 timmar är att betrakta som övertid.

Övertid

Övertid får tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor, eller 50 timmar under en kalendermånad. Dock max 200 timmar på ett kalenderår. Detta kallas allmän övertid. Tänk på att all övertid skall vara beordrad och att anteckningar om jourtid, övertid och mertid skall föras. Detta sker lättast via lönesystemet. Arbetsgivaren måste vara noga med att följa lagen, då det vid missbruk kan utdömas böter.
Ett vanligt straff som facket tar ut brukar ligga på 1 % av prisbasbeloppet i skadestånd för varje feluttagen övertidstimma.

Mertid

Mertid är den tid som ligger inom ordinarie arbetstid hos företaget men den personliga tid som den anställde inte arbetar. Ett exempel är om den anställdes arbetstid är mellan 08-15 och företagets tid är 08-17. Om den anställde då arbetar till kl. 17 så blir tiden mellan 15-17 mertid. Mertid får max vara 200 timmar per kalenderår, s.k. allmän mertid.

Rast

Med rast menas fritid och ingen betalning. Rastens längd finns ej begränsad inom ATL. Lagen säger att rastens längd skall vara tillfredställande. En anställd har under sin rast rätt att lämna arbetsplatsen. Det är tillåtet att jobba max fem immar i sträck utan att ta rast. En rast kan bytas ut mot ett måltidsuppehåll om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandet. Måltidsuppehåll är arbetstid.

Paus

Med paus menas betald arbetstid. Alla har väl hört talas om att man har rätt till fem minuters paus per timma? Detta är en myt. Exempel kan vara transporter, där man inte får köra hur länge som helst. I ett kontorsarbete är det inte tillåtet att gå ut och röka för att man tar sin paus. Denna paus kommer ändå naturligt då man går på toaletten eller går in till grannen och pratar om det tråkiga vädret. Det är viktigt att företaget har en policy om vad som gäller på företaget. Finns det kaffepauser m.m?

Veckovila

Veckovila innebär att arbetstagaren skall ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en sjudagarsperiod. Helst skall veckovilan ligga under en helg. Det skall mellan arbetspassen vara elva timmars sammanhängande ledighet.

Dessa lagar gäller för varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares verksamhet. Detta betyder att den som har ett eget företag ej omfattas.

Gå en utbildning i arbetsrätt hos oss!

,