Kategori: Organisationsutveckling

  • Får jag spela in min chef?

    Får jag spela in min chef?

    Får jag spela in min chef? Vi på Koncept HR får ibland frågan om det är tillåtet att spela in sin chef. Någonting har hänt. Medarbetaren är kallad till ett möte med chefen och vill dokumentera vad som sägs. Ibland är frågan den omvända – får du som chef spela in det samtal du har…