Får jag spela in min chef?

Får jag spela in min chef?

Vi på Koncept HR får ibland frågan om det är tillåtet att spela in sin chef. Någonting har hänt. Medarbetaren är kallad till ett möte med chefen och vill dokumentera vad som sägs.

Ibland är frågan den omvända – får du som chef spela in det samtal du har med din medarbetare? Eftersom samma regler gäller för alla, utgår vi i texten nedan från perspektiven jag och du.

Får jag spela in de möten jag har?

Svaret är ja. Det är tillåtet att spela in möten, både per telefon, digitalt och när ni sitter i samma rum. Men vår rekommendation är att du som vill spela in berättar det inför mötet. Inte för att du måste, utan för att en sund kultur på en arbetsplats bygger på ömsesidig respekt, förtroende och tillit mellan dem som jobbar där.

Kan jag vägra att vara med på ett möte som kommer att spelas in?

Nej, det kan du inte. Om det ingår i dina arbetsuppgifter att delta på mötet ska du vara där. Men precis som vid alla andra möten så kan inte någon tvinga dig att svara på frågor eller berätta om något som du inte vill dela med dig av.

Vad får jag göra med den information som jag har spelat in?

Du får citera ur informationen, men du får inte förvanska eller manipulera den. Du får inte använda den för att förlöjliga eller håna den som pratar. Du får även använda inspelningen som partsinlaga vid eventuell tvisteförhandling om en uppkommen situation.

Vi rekommenderar att du håller det inspelade materialet säkert och raderar det när du inte längre behöver det.

Vad får jag göra om jag hittar något jag inte själv har spelat in, till exempel ett simkort?

Du får kolla vad simkortet innehåller. Visar informationen du hittat på ett brott, ska du kontakta polisen. Är det osmakligt eller på annat sätt i strid med företagets värderingar kontakta din närmsta chef, HR avdelning eller ditt företags visselblåsarfunktion.

Vad får jag göra med upphittat material?

Du får inte bryta dig igenom lösenord eller annat skydd. Men även olagligt inhämtad information gäller som bevis i Sverige. Det betyder att om du till exempel stjäl ett simkort och lämnar in det till rätten så gäller innehållet som bevis – även om du som person kan bli åtalad och straffad för stölden.

Förbättra klimatet på arbetsplatsen

När personer på ett företag börjar diskutera att spela in varandra är det ofta något som skaver. Arbetsmiljön är något vi skapar tillsammans. Vår erfarenhet är att det går att göra förändringar till det bättre.

Koncept HR hjälper dig som är chef med att förbättra arbetsklimatet på arbetsplatsen. Vi går in med extern kompetens och nya ögon. Bland de tjänster vi utför finns medarbetarsamtal, arbetsmiljöutredningar och coaching av ledningsgrupp, individuell chefscoaching samt grupputveckling.

Vi har också god erfarenhet av att gå in som arbetsgivarens rehabsamordnare, med fokus på att lösa upp de knutar som finns. Tillsammans med våra kunder jobbar vi för att människor ska trivas, må bra och kunna leverera i uppdraget. Så blir det både bättre och långsiktigt lönsamt.

Har du en visselblåsarfunktion där du jobbar?

Ibland skaver det riktigt ordentligt och du har extra lagkrav på att dig att ta hand om situationen. Sedan 17 december 2023 måste alla arbetsgivare med 50 eller fler anställda ha en visselblåsarfunktion. Koncept HR erbjuder en kvalitetssäkrad lösning, där vi tar ansvar för att ärenden hamnar hos rätt person.

Koncept HR – vi kvalitetssäkrar svensk arbetsmarknad. Våra ledord är glädje, mening, nytta.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *