Konflikthantering för chefer

Det finns inga arbetsplatser utan konflikter över tid
– frågan är vilken förståelse vi har för vad en konflikt är
och vilka verktyg vi kan använda för att hantera dem?
I utredningar/intervjuer kopplade till konflikter så återkommer ett ord; Kommunikation.

”Vi behöver bli bättre på att kommunicera med varandra””
”Vi behöver prata MED istället för OM varandra”.

Du får ökad förståelse för vad en konflikt är och hur den kan hanteras med fokus på vad som fungerar i kommunikationen människor emellan.

Kommande utbildningstillfällen

19 apr

Pris

Utbildningen kostar 5 900 kr exkl. moms per person.

Kursinnehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i Docent Thomas Jordans metodik och definition om vad en konflikt är.

  • Signaler på potentiella konflikter
  • Vad konflikter på arbetsplatser orsakar
  • Olika nivåer att förstå konflikter
  • Kommunikationstips för att hantera konflikter

Utbildare

Ewa Jonason
Organisation- & Ledarutveckling

Om vår utbildare

Ewa Jonason

I sitt arbete som organisationskonsult så har Ewa- bland annat gjort utredningar och intervjuat många individer på olika arbetsplatser kopplat till att utmaningar i den psykosociala arbetsmiljön. Hon har märkt att det är ganska vanligt att chefer inte har fått utbildning i konflikthantering och då kan det var svårt att ta tag i konflikter eller be om hjälp med att hantera dem. Det är inte ovanligt att hon hör chefer säga att de är konflikträdda. Ewa vill gärna bidra till att chefer får verktyg i sin roll.