Kursen uppsägning enligt lag och avtal

Att behöva säga upp anställda kan bli en kostsam historia för arbetsgivaren om man inte har koll på vad som gäller.

Ett företag i Borås gjorde en uppsägning på felaktiga grunder. GALPU AB blev involverade och lyckades få till en lösning med ett skadestånd på 50.000:-, vilket företagets ägare inte ville acceptera. För att göra en lång historia kort, så hamnade ärendet så småningom i arbetsdomstolen, där företaget fick en kostnad på 700.000:- istället för 50.000:-.

Det är viktigt att känna till lagar och avtal, särskilt vid uppsägning, och att man gör detta på rätt sätt i rätt ordning. Det kan vara svårt att backa då skadan redan är skedd.

Denna kurs lär ut grunderna om hur uppsägning eller avsked går till, utan att man behöver hamna i ett skadeståndskrav. Kursen innehåller även praktiska gruppövningar. Efter kursen skall du känna till fallgropar och faror med att göra fel, samt få klarhet i hur en uppsägningsprocess (eventuellt avsked) ser ut.

Kontakta oss för aktuella kursdatum.

, ,