Lönekartläggning

Lagkrav på lönekartläggning om fler än 10 anställda

I skrivande stund är samtliga avtal prolongerade till oktober då årets avtalsrörelse startar. Detta gäller samtliga avtalsområden, utom dem av er som omfattas av avtal mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads. Dessa parter är ännu inte överens om hur lång prolongeringen ska vara.

I samband med lönerevisionen varje år kan det vara bra, att parallellt med löneprocessen, också kartlägga hur lönerna är fördelade och ”slår” inom olika yrkesgrupper hos just er.

Är ni fler än 10 anställda, är ni enligt lag skyldiga att göra en lönekartläggning varje år, som har till syfte att utjämna och motverka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor i likvärdiga befattningar.

När kartläggning är påbörjad ska företaget påkalla förhandling med de fackliga organisationerna för att presentera grunderna hur det ser ut hos just er och sedan följer en process i samverkan.

Så börja fundera redan nu på hur era löneprocesser ser ut. Behöver ni hjälp och stöd i att systematisera processerna och kartlägga era löner så löser vi det tillsammans med er.

Lämna förslag på tider ni kan med start från vecka 35 och framåt, till er lönekonsult, så blir ni inbokade för en första träff med någon av våra HR konsulter.

Behöver ni hjälp med lönekartläggning?

Är ni behov av lönekartläggning eller lönehantering?

Kontakta oss för mer information ›

Med vänliga hälsningar,

Roger Andersson

VD