Så sätter du mål för 2023 – enligt forskningen!

Så har vi påbörjat ett nytt år. Kanske välkomnade du 2023 med öppna armar på jobbet i måndags den andre januari eller så kanske du spenderar årets första vecka hemmavid. Vi på Koncept HR har startat arbetsåret och är ute på våra olika uppdrag inom HR, lön, och arbetsmiljö. Idag tänkte vi att vi skulle passa på att prata lite målsättningar, det brukar ju vara dags för det såhär års! 

Varför mål?

Mål påverkar våra handlingar på så vis att de styr vår uppmärksamhet, mobiliserar ansträngning, ökar vår ihållighet och motiverar oss att skapa en arbetsstrategi. Oavsett om ni arbetar aktivt med målstyrning eller inte så skadar det inte att gå samman och formulera ett par saker ni som bolag eller arbetsgrupp vill uppnå under 2023.  

Kanske är 2023 året ni vill satsa på personal och HR? Eller är det fullt fokus på att öka försäljning och omsättning? Oavsett vad målen handlar om så visar forskning att det går att vidta åtgärder för att öka chansen att uppnå de mål som satts.  

De som skriver ner sina mål har 20 % större sannolikhet att uppnå dem 

I en amerikansk studie ombads en grupp människor skriva ner sina mål medan den andra gruppen endast skulle tänka på dem. Resultatet visade tydligt att de som skrivit ner sina mål i större utsträckning lyckades uppnå och arbeta mot dem.

Bena ner målet till aktiviteter på Att Göra-listan och delegera ansvar 

I samma studie som ovan visade det sig att planering och att känna ansvar är en framgångsmaskin när det kommer till att nå våra mål. De som håller sig själv och varandra ansvarig för de uppgifter man har tilldelats genom regelbunden rapportering och uppdatering visade sig ha 40 % högre framgång. 

Utmanande men nåbara mål ökar produktiviteten med 90 % 

Alla har nog någon gång satt så höga mål för sig själva eller andra att det inte känns som någon idé att ens försöka. Forskning visar att specifika och utmanande mål som ändå är möjliga att nå ger motivationen en skjuts i rätt riktning. Därför är det viktigt att fråga sig själva “har vi kompetensen att nå det här målet, eller måste vi ta in fler kompetenser?”. 

De som arbetar mot ett mål arbetar ihärdigare och är mindre benägna att ge upp

En studie gjord vid Univeristy of Texas visar att entreprenörer arbetar ihärdigare med sina utmaningar när de löpande utmanade sig själva att uppnå sina mål. Studien visade också vikten av att bryta ner komplicerade mål till lättare delmål.

Syftet med målet måste vara tydligt  

De som har en större förståelse av varför det specifika målet ska uppnås har högre chans att lyckas med sina planer. Att veta vårat varför gör att vi förstår syftet i allt vi måste göra för att uppnå målet, det skapar en känsla av tillhörighet och att delta i något som är större än oss själva.  

Mål 2023 Do

Så, forskningen visar på att vi tenderar att prestera bättre när vi har ett mål att jobba mot. Men hur sätter man egentligen ett bra mål? Om ni har kommit på ett par saker ni vill målsätta och har en lista som ser ungefär såhär: 

  • Fler AWs  
  • Öka vår försäljning  
  • Få högre score av våra kunder  
  • Färre sjukdagar och gladare medarbetare  
  • Börja arbeta aktivt med arbetsmiljö 

Då finns det ett par saker vi kan ändra för att öka våra chanser att nå målen enligt den forskning vi skrev om ovan. Först och främst:

Ett mål måste vara specifikt  

Att vilja ha fler AWs är inte tillräckligt tydligt, inte heller att få högre score. Tänk var är vi idag och var vill vi vara när vi uppnått vårat mål? Objektiva värden mäter vi i passande enhet så som procent, kronor och kilo medan subjektiva värden mäts i någon form av skala.

  • Ha en AW i månaden  
  • Öka vår försäljning med 25% jämfört med 2022 
  • Alltid få minst 8,0 i snitt av våra kunder  
  • Friska och gladare medarbetare som känner sig 100 % när de är på jobbet 
  • Implementera en strategi för att systematiskt följa upp arbetsmiljön månatligen  

Med små förändringar skapar vi en lista med mål vi har mycket större sannolikhet att kunna uppnå. Nu kvarstår bara att bena ner vilka steg som behöver tas och vilka ansvarsområden som ska delegeras. Kom ihåg att delaktighet och ansvar ökar om man verkligen förstår syftet med målet.

Är du redo att komma igång och arbeta effektivt med mål inom er verksamhet?


Läs också:

Det kommunikativa ledarskapet

Ledarskap har blivit ett allt hetare ämne. Men vad innebär det egentligen att vara en bra ledare?

DISC-analys på ett sätt som faktiskt funkar

Hur kan en hetsig chef på bästa sätt förstå en försiktig kollega? Om DISC-analysen och hur vi kan använda den.

Den nya visselblåsarlagen

Vem vänder man sig till om något inte står rätt till på arbetsplatsen?