Sjukdom – vad ska du som arbetsgivare tänka på?

Det finns en hel del att tänka på när en anställd bli sjuk, inte minst vilka skyldigheter du har som arbetsgivare och som anställd.

Som anställd
Du ska anmäla direkt till arbetsgivaren när du blir sjuk. Det är t.ex. inte okej att ringa klockan 16.00 under en arbetsdag och informera att du varit sjuk under dagen. Detta bör du ha gjort tidigare under dagen, så att arbetsgivaren har möjlighet att planera din frånvaro. Arbetsgivaren kanske behöver kalla in en ersättare för den som blivit sjuk och behöver då få vetskap om detta i god tid.

Som arbetsgivare
Arbetsgivaren har, enligt lag, fullt ansvar för att betala ut sjuklön de första fjorton dagarna med 80 procent av den lön som skulle utgått, utom för dag ett som är karensdag. Om en anställd skulle ha haft exempelvis OB-tillägg, skall arbetsgivaren under dag 2-14 även ge 80 procent av den summa som skulle utbetalats.

Från den 15:e kalenderdagen övertar lag om allmän försäkring (Försäkringskassan) huvudansvaret för ersättningen med att ge så kallad sjukpenning, vilken består av 77,6 procent av förlorad inkomst. Tänk på att arbetsgivaren ger lön och Försäkringskassan penning.

Vilka fler lagar och regler gäller vid sjukdom?
Du som är chef eller arbetar med personalfrågor får gärna höra av dig till oss för mer information. Vi har utbildningar inom detta löpande samt en lång arbetslivserfarenhet som personalchefer och förhandlare för arbetsgivare i näringslivet.

,