För dig som är expert på arbetsrätt

Är du expert på arbetsrätten?

För dig som har personalansvar är det viktigt att veta hur du ska agera vid förhandlingar, nyanställningar och uppsägningar.

Vår kurs i arbetsrätt ger dig kunskap hur regler och avtal fungerar i arbetsrättsliga frågor. GALPUS utbildare har lång erfarenhet och fungerar även som bollplank till dig när du står inför arbetsrättsliga frågor med din personal.

, ,