Vad är ATL / Arbetstidslagen?

Arbetstidslagen gäller där en arbetstagare utför någon form av arbete för en arbetsgivare.

Sommaren 2014 har lagen ändrats och det innebär i praktiken att arbetsgivaren har ett större ansvar att arbetstidsreglerna följs på arbetsplatsen.

ATL reglerar ordinarie arbetstider, övertid, mertid och raster på en arbetsplats.

Det finns en hel del myter kring arbetstidslagen, t.ex. är det inte lag på att en anställd ska ha 5 minuters paus per timme.

Förkortningen ATL-tid betyder den faktiska arbetstid som utförts under en period (vanligt inom jour- och beredskapsjobb).

Vill du veta mer om arbetstidslagen?

,

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *