Författare: Anna Smedgård

  • Ny flexibilitet i föräldraförsäkringen

    Ny flexibilitet i föräldraförsäkringen

    Ny flexibilitet i föräldraförsäkringen Från och med 1 juli 2024 ökar antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från 30 till 60 dagar. Barnets ålder där dubbeldagarna kan användas ökar från 12 månader till 15 månader, alltså en längre användningstid. Det sker också en större förändring i vem som kan vara ledig med föräldrapenning, genom en utökad rätt…