Ny flexibilitet i föräldraförsäkringen

Ny flexibilitet i föräldraförsäkringen

Från och med 1 juli 2024 ökar antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från 30 till 60 dagar. Barnets ålder där dubbeldagarna kan användas ökar från 12 månader till 15 månader, alltså en längre användningstid. Det sker också en större förändring i vem som kan vara ledig med föräldrapenning, genom en utökad rätt till överlåtelse av föräldrapenning.

Ökning av antalet dubbeldagar

En dubbeldag är när båda föräldrarna är lediga samtidigt för samma barn. Genom att ta en dubbeldag har de använt två dagar med föräldrapenning. Kom ihåg att det inte är det totala antalet dagar med föräldrapenning som har ökat, utan bara hur de kan tas ut.

För dig som är arbetsgivare betyder det följande:

  • Du som är chef behöver vara medveten om de nya reglerna, eftersom du som arbetsgivare, har ett ansvar för att kunna regelverket.
  • Den som sköter din lönehantering, oavsett om det är inhouse eller en lönekonsult, behöver vara uppdaterade på när de nya reglerna träder ikraft och vilka de omfattar.
  • Användningstiden gäller barnets ålder. Dubbeldagarna kan från och med 1 juli 2024 användas fram till dess att barnet är 15 månader. Tidigare gällde 12 månader. Det finns däremot inga begränsningar vad gäller kalenderår eller räkenskapsår för dig som företagare.

Vem får vara ledig med ett barn?

Från 1 juli 2024 ändras också reglerna för vem som kan vara ledig med ett barn. Tidigare gällde att den som begärde ledighet skulle vara juridisk förälder eller stå mycket nära och till exempel bo tillsammans med barnet. Enligt de nya bestämmelserna ges föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn möjlighet att överlåta 45 dagar med föräldrapenning vardera till någon annan som är försäkrad för föräldrapenning. Föräldrar med ensam vårdnad om ett barn får överlåta 90 dagar med föräldrapenning till en annan försäkrad.

Ersättningsnivån baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för den som ska vara ledig. Personen behöver alltså vara försäkrad i Sverige. Vidare får den som tar på sig att vara föräldraledig inte samtidigt arbeta, söka arbete eller studera.

Behöver du som chef göra något annorlunda?

  • När en förälder överlåter dagar med föräldrapenning till en annan person, är det föräldern själv som bestämmer om det ska vara dagar på sjukpenningnivå baserad på SGI (sjukpenninggrundande inkomst) eller om det är dagar på lägstanivå.
  • Du kan som arbetsgivare komma att få en begäran för föräldradagar från en person som inte har barn och som inte bor med ett barn. Då ska du bevilja den ledigheten på samma vis som du tidigare beviljat ledighet för en förälder. Det är inte upp till dig som arbetsgivare att bestämma vem som är närstående och som därmed har rätt att vara föräldraledig med ett barn. Detta ska dock inte förväxlas med skrivningarna i gällande kollektivavtal om nära anhörig i en annan kontext. Vi är övertygade om att mot bakgrund av nya lag kommer konsekvensändringar ske i befintliga kollektivavtal som det alltid gör vid lag- och regelförändringar.

I slutändan är det Försäkringskassan som säkerställer att allt gått rätt till, men som chef och arbetsgivare vill du att det blir rätt från början. Det sparar tid och pengar för organisationen och minskar onödig osäkerhet.  Vi på Koncept HR hjälper gärna till.

Hur kan Koncept HR hjälpa till?

Koncept HR erbjuder auktoriserade lönekonsulter. Genom vårt medlemskap i SRF har vi åtagit oss att ständigt se till att våra lönekonsulter är uppdaterade med den senaste informationen och kompetenserna.

Auktorisationen som ges av SRF på individuell basis är en kvalitetsstämpel som borgar för trygghet, kompetens och förtroende. Genom auktorisationen skapas ett tydligt utbud av kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för svenska företag.

Som företag satsar Koncept HR på att vara en one-stop-shop. Våra lönekonsulter kan alla vanligt förekommande lönesystem. Ska du byta system finns det någon hos oss som kan guida dig vid införandet, utbilda dina medarbetare och sköta löneutbetalningarna medan du genomför ditt förändringsarbete.

Behöver du hjälp med HR-frågor, arbetsmiljö eller organisationsutveckling hjälper vi dig även med det. Givetvis har vi medarbetare som kan gå in som interim personalchef hos dig, eller som exekutiv konsult.

Föräldraförsäkringen infördes 1974. Den ersatte moderskapsförsäkringen som endast riktade sig till mammor. I och med föräldraförsäkringen kunde båda föräldrarna vara hemma med sina barn. Uttaget av föräldraförsäkringen är fortfarande ojämställt, där långt fler dagar används av kvinnor än män. Vill du utveckla jämställdhetsarbetet på ditt företag, jobbar vi gärna tillsammans med dig för det.

Kontakta oss

Koncept HR – Vi kvalitetssäkrar svensk arbetsmarknad. Våra värdeord är glädje, mening och nytta.

,

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *