Den nya visselblåsarlagen

Har du hört om den nya visselblåsarlagen?

Vem vänder man sig till när något inte står rätt till på arbetsplatsen? Kanske far någon illa eller så misstänker man att det fuskas på ett eller annat sätt. I vissa situationer kan det kännas olustigt att gå till chefen och att gå till polisen känns inte aktuellt. Av anledningar som dessa har man i Sverige infört en ny visselblåsarlag. Den nya lagen innebär ett stärkt skydd för den som visselblåser.

Det har sedan tidigare i Sverige funnits en visselblåsarlag men det har inte funnits något krav på företag att ha ett visselblåsarsystem. Det ändras nu. Från och med den 17 december 2023 kommer företag, offentliga och privata, behöva ha en visselblåsarfunktion. Samtliga anställda såväl som praktikanter, konsulter, aktieägare och andra volontärer ska kunna använda visselblåsarsystemet med garanterad anonymitet och skydd mot repressalier. Visselblåsarlarm ska sedan hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter. Dessa enheter ska vara oberoende och självständiga. 

Läs mer om visselblåsning med Koncept HR ›

Vad är ett visselblåsarsystem?

Ett visselblåsarsystem är en rapporteringskanal för information om missförhållanden eller oegentligheter på arbetsplatsen. De som har tillgång till visselblåsarsystemet ska anonymt kunna rapportera om de upplever missförhållanden eller oegentligheter.  

Koncept HR erbjuder en säker och lättanvänd plattform för visselblåsning där vi granskar och sorterar de ärenden som kommer in. Eftersom vi på Koncept HR gärna läser artiklar om arbetsrätt som aftonslektyr innebär en lagändring som denna att glöden sprakar till liv. Vi ska inte gå in för djupt på lagstadgarna men den nya visselblåsarlagen är mycket detaljerad och omfattande. Jämfört med den tidigare lagen, som rymdes i 11 paragrafer, består denna av 60 paragrafer fördelade på 10 kapitel. Det har blivit många sena läskvällar här.  

Det ska på arbetsplatsen finnas tydlig och lättillgänglig information om visselblåsarsystemet, om ingen vet om att det finns är det ju ett verkningslöst system. Den första delen av den nya visselblåsarlagen trädde i kraft den 17 december 2021. Från 17 juli 2022 innefattar lagen offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda. Lagen träder i kraft i sin helhet den 17 december 2023 då kravet på en visselblåsarfunktion även omfattar privata arbetsgivare med minst 50 anställda.  

Thomas är en av våra arbetsrättsexperter som brinner lite extra för visselblåsning. Han svarar gärna på era tankar och funderingar. Tveka inte, hör av dig. Vi finns på mail och telefon.

Vad händer efter en visselblåsning?

När vi får in information från visselblåsarsystemet omfattas vi enligt visselblåsarlagen av tystnadsplikt. Rapporten som skickats av visselblåsaren ligger säkert i vårt system där inga obehöriga får tillgång till informationen. Här börjar sedan ett utredande arbete. Det första vi gör är att bekräfta för visselblåsaren att vi har mottagit rapporten och att vi påbörjar en bedömning. Detta ska göras så fort som möjligt och alltid inom 7 dagar. Ibland behöver vi mer information och då tar vi kontakt med den som visselblåst. Samtliga utredningsåtgärder vi vidtar dokumenteras medan vi utreder påståendenas riktighet och säkerställer att det finns eventuella bevis. Sedan vidtar vi de åtgärder vi bedömer nödvändiga för att åtgärda missförhållandena på arbetsplatsen och återkopplar till visselblåsaren. Som sagt så omfattas vi av tystnadsplikt och identiteten på den som visselblåst kommer aldrig att avslöjas.  

Det är viktigt att veta om att vi som oberoende och självständig part i visselblåsarlagen ska ha mandat att agera självständigt och inte ska komma att bestraffas för vår hantering av visselblåsarsystemet.  

Lagändringar som dessa kan kännas övermäktiga för arbetsgivare, det förstår vi. Men det är viktigt att komma ihåg att de finns för att skydda oss alla. En visselblåsarfunktion ger ett fantastiskt skydd för individen. Det är långt ifrån alla arbetsplatser där en anställd någonsin kommer behöva använda sig av visselblåsningen men på de arbetsplatser där det faktiskt råder missförhållanden kan visselblåsarlagen ge ett nytt hopp. Där ligger styrkan i att ha en nationell lag som skyddar arbetstagaren, det är en rättighet att gå till sitt arbete utan rädsla.  

Känner du att du behöver stöttning och råd när det kommer till ert företag och visselblåsning? Vi finns här för dig. Kontakta oss genom att maila eller ringa.

, ,