Lönetransparensdirektivet

Lönetransparensdirektivet

När: 27 augusti 2024, kl. 08:30 – 12:00
Var: Digitalt
Adress: Microsoft, Teams
Pris: 2 900,00 kr exkl. moms

Kursinnehåll
Kursen syftar till att ge en ökad förståelse om kommande direktiv som betyder förändringar i hur arbetsgivare behöver redovisa löner i olika befattningar, genomföra lönekartläggningar mellan kvinnor och män samt arbetstagares rätt att få reda på sin individuella lön i förhållande till snittlönen mellan kvinnor och män.

Vi tar upp:

  • Bakgrund och syfte
  • Viktiga bestämmelser i direktivet: Rätt till information, transparens vid rekrytering, lönekartläggning och rapportering
  • Praktisk tillämpning för företag: Förberedelser och efterlevnad, utbildning av chefer
  • Rättsliga och finansiella konsekvenser: Rättsmedel och sanktioner, ekonomiska effekter.

Dessutom ges möjlighet till diskussion och gemensam reflektion kring vad de nya bestämmelserna kring lönekartläggning och transparens betyder i praktiken.

Målgrupp
HR chefer, HR generalister, Ekonomichefer, Lönesättande chefer, VDar, och personer som ansvarar för bemanning- och rekrytering.

Vid utbildning på distans
Krav på egen dator med uppkoppling. Vi använder Teams. Det är inte möjligt att tillgodogöra sig kursinnehållet via mobil.

Utbildningsintyg
Ja

Tillbaka till kurskalendern

Bokningar

Biljetter

2 900,00 kr

Registreringsinformation

Önskar e-faktura
Önskar PDF-faktura