Det kommunikativa ledarskapet

Vad är kommunikativt ledarskap?

Ledarskap har blivit ett allt hetare ämne. Det räcker inte längre att bara vara chef, man ska också vara en ledare, och helst en bra sådan. En ledare som medarbetare ser upp till samt inspireras och motiveras av. Vissa menar att en förmåga att leda är något man föds med medan andra säger att det går att lära sig. Men vad innebär det egentligen att vara en bra ledare?   

Här på Koncept HR pratar vi ofta om kommunikativt ledarskap. Vi tror att förmågan att kommunicera är en avgörande faktor för att bli en skicklig ledare. Ofta tänker vi att kommunikation endast har med språk att göra, men där är det faktiskt precis tvärt om. Endast 7 % av hur vår kommunikation uppfattas har med orden att göra. Resten handlar om kroppsspråk, mimik, tonläge etc.  

En viktig sak att poängtera med kommunikation är att: all kommunikation sker på mottagarens villkor. Och vad innebär det? Jo, det innebär att även om du tycker att du uttrycker dig klart och tydligt men mottagaren ändå inte förstår vad du försöker säga, så har du inte lyckats med din kommunikation.  

Varför är det så svårt att kommunicera med vissa medan andra förstår på en gång?

Kommunikation är en social process som utspelas i ett socialt system, där det finns olika förväntningar, attityder, behov och förkunskaper som påverkar hur vi förstår och uppfattar saker. Det hänger också ihop med vad vi har för drivkrafter och vad vi motiveras av. Ett peptalk inför ett krävande möte kanske är precis vad Kalle behöver men inte alls vad Eva behöver.  

Som ledare behöver vi kunna kommunicera på rätt sätt, med rätt person, vid rätt tillfälle; och det låter ju nästan lika invecklat som det är. Här blir kommunikation nära sammankopplat med emotionell intelligens, förmågan att förstå och hantera känslor och att använda känslomässig kunskap. 

Vad säger forskningen om kommunikativt ledarskap?

Catrin Johansson är Docent vid Mittuniversitetet och forskar kring kommunikation och ledarskap. Johansson menar att “En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattande, och uppfattas som öppen och närvarande”. Det här låter ju toppen men hur ser det ut i praktiken? Johansson har tagit fram ett antal punkter som en kommunikativ ledare lyckas med:  

En kommunikativ ledare lyckas förmedla organisationens budskap till den grad att medarbetarna känner att de är med och bidrar till att nå företagets övergripande vision och mål. Målet är alltså att det ska kännas viktigt och motiverande för medarbetarna att arbeta mot företagens mål. Detta innebär att en ledare måste ha förmåga att skapa engagemang hos sina medarbetare. Johansson menar att chefens förmåga att översätta, formulera och kommunicera budskap har stor betydelse när det kommer till att skapa engagemang.  

Vad

Vad gör en kommunikativ ledare?

  • Förmedlar organisationens ledarskap
  • Gestaltar medvetet budskap och händelser
  • Möjliggör och stödjer meningsskapande
  • Tydliggör förväntningar och vilket handlingsutrymme som finns
  • Coachar och ger medarbetare eget ansvar
  • Är tillgänglig, respektfull och bryr sig om sina medarbetare
  • Ger och söker feedback

Att tydliggöra förväntningar har också visat sig avgörande för att lyckas med sitt ledarskap. Att veta vad som förväntas av en och vilket handlingsutrymme man har skapar trygghet bland medarbetarna och ökar förutsättningarna för en väl fungerande arbetsplats. 

Johanssons forskning har visat att man på arbetsplatser där de anställda är nöjda med ledningens och chefens kommunikation känner större lojalitet till organisationen och tillfredsställelse med arbetet. Detta i sin tur har visat sig leda till högre produktivitet, lägre sjukfrånvaro, brätte kvalitet på tjänster och varor, minskade kostnader samt högre grad av innovationsförmåga. Låter inte det fantastiskt så säg! 

Vill ni utveckla det kommunikativa ledarskapet?

Vill ni lära er mer om kommunikativt ledarskap och själva utvecklas som ledare? Koncept HR utformar ledarskapsprogram och utbildningar specifika för just er och er arbetsplats. Vi arbetar ofta tillsammans med ledningsgrupper som vill ta sin organisation och sig själva till nästa nivå.


Läs mer om team & ledarskap

Feedback – Vad, hur och framför allt varför?

Skapa effektivare team och gladare medarbetare med feedback

Reflektion, effektivitet och utveckling

Hur reflektion kan hjälpa oss jobba smartare – inte hårdare.

DISC-analys på ett sätt som faktiskt funkar

Hur kan det hetsiga chefen Ann och introverta Johan arbeta på bästa sätt tillsammans?