DISC-analys på ett sätt som faktiskt funkar

DISC Analys – Personlighetstest

Varför är vår chef Ann alltid så hetsig? Att Peter aldrig bara kan förstå att jag inte behöver höra allt om hans helg innan mötet kan börja? Måste Marie alltid gå igenom varenda detalj innan ett beslut ska fattas? Att störa sig på vissa saker hos sina kollegor är inte ovanligt, du är långt ifrån ensam om det. DISC analys är något du kanske hört om? För visst är det så att vi är mer lika vissa medan vi inte alls kan förstå oss på vissa andra. Frågan är dock; måste det vara så? 

För ett par år sedan började var och varannan person prata om sig själva i färger: 

– Vilken färg är du? 
– Jag är gul-grön, det märks så tydligt. Du måste väl ändå vara röd?
– Det passar ju mig jättebra, jag som är så gul!  

DISC-analysens 4 färger

Något förvirrande för den som inte är insatt. Men saken är att dessa färger: röd, blå, gul och grön är en del av den modell som kallas DISC (på svenska DISA men vi kommer här benämna den som DISC), som i sin tur ligger till grund för DISC-analysen. Modellen tar avstamp i Moulton Marstons forskning från år 1928 och den förklarar fyra beteendestilar som alla människor har mer eller mindre av. Dessa beteendestilar kopplas för pedagogikens skull ihop med fyra färger. 

  • Dominant – Röd 
  • Inflytande – Gul  
  • Stabil – Grön  
  • Konformitet – Blå   

Är det verkligen så simpelt med en DISC analys?

Går det verkligen att säga att alla jordens människor kan tillskrivas en av de här färgerna? På den frågan är svaret nej. Det ska nämnas att DISC-analysen är populärvetenskaplig och att den inte ska tas för allmän sanning. DISC är ett verktyg som vi kan använda för att bättre förstå oss själva och personer i vår omgivning, särskilt i arbetssammanhang. Vi behöver inte se den som huggen i sten och inte heller börja beskriva eller definiera oss själva som gula, blåa, röda eller gula.

För ett par år sedan kom boken “Omgiven av idioter” av Thomas Eriksson. I boken redogör författaren på ett förenklat vis om de fyra personlighetstyperna. Boken blev väldigt populär, framförallt av en lockande titel, och den har kritiserats ordentligt av både psykologer och beteendevetare för att sakna vetenskaplig grund.(länk). På Koncept HR genomför vi DISC-analyser genom Institutet för Personlig Utveckling (IPU).  

DISC-analysen främjar kommunikation

DISC-analysen ska ligga till grund för ett samtal om kommunikation, det handlar om att förstå varandras olikheter och drivkrafter. Hur vi kommunicerar och hur vi tycker om att kommunicera. Vi jobbar med den delen av DISC-analysen som fokuserar på just drivkrafter och beteenden. När vi förstår vad vi och våra kollegor drivs av är det mycket lättare att förstå varandra och det finns möjlighet att skapa ett ramverk för hur vi kommunicerar på vår arbetsplats.

Självklart är DISC-analysen intressant ur ett individperspektiv men det är när det kommer till grupputveckling som det blir riktigt spännande. DISC-analysen främjar kommunikation eftersom det handlar om att lära oss förstå varandra och oss själva. 

För en i en chefsposition är DISC ett bra verktyg för att bättre förstå sina anställa. Genom att veta vad Kalle och Ida på sälj drivs av kan vi bättre matcha rätt arbetsuppgift med rätt medarbetare. Som ledare hjälper det dig också att förstå hur du ska kommunicera med varje enskild anställd. Vi behöver uppmuntra, inspirera, ge feedback och motivera utifrån varje persons unika beteendeprofil.    

 Vi säger ofta “behandla andra som du själv vill bli behandlad” men nu är det dags att vi uppdaterar det uttrycket. “Behandla andra så som den själv vill bli behandlad” borde det vara. Vi lovar att det kommer leda till en otroligt mycket smidigare kommunikation och tillvaro.   

Är du nyfiken på att veta hur en DISC-analys med fokus på beteende och drivkrafter kan hjälpa er att kommunicera effektivare? Hör av dig till oss så berättar vi mer!


Läs också:

Reflektion, effektivitet och utveckling

Hur reflektion kan hjälpa oss jobba smartare – inte hårdare Hur ofta stannar vi upp för att reflektera kring det vi håller på med? Världen verkar nästan snurra snabbare och…

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *