Tips för att lyckas med medarbetarsamtalet

Tips för ett lyckat medarbetarsamtal

 Såhär års är det många anställda som får ett mail med information om att det är dags för det årliga medarbetarsamtalet. Samtalet kan göra stor skillnad för den anställdes utveckling och kan även ligga till grund för kommande lönesamtal. I den här texten summerar vi några punkter du som anställd kan tänka på för att få ut så mycket som möjligt av samtalet och även hur du vänder det till din fördel.  

Koncept HR är en heltäckande HR- och lönefirma och vi erbjuder också medarbetarsamtal. Anledningarna att vissa bolag väljer att ta in en extern part för att hålla samtalen kan vara många. Kanske är företaget litet och relationerna täta och en utomstående person kan kännas mer neutral eller så räcker inte tiden till. Vissa företag väljer att årligen outsourca samtalen medan andra gör det ett år för att sedan återgå till hålla det själva. Summa summarum är; vi har haft många medarbetarsamtal och mött många anställda.  

Okej, men vad är egentligen ett medarbetarsamtal?  

Medarbetarsamtalet ska vara ett konstruktivt samtal där den anställde tillsammans med en chef eller extern möteshållare får en chans att reflektera över arbetet det gångna året samt sätta mål för det kommande. Det bör beröra medarbetarens uppfattning om arbetsplatsen generellt såväl som det egna arbetet och arbetsinsatsen. Fokus bör kretsa kring förbättringsmöjligheter för att skapa optimala arbetsförutsättningar och handlar alltså både om individ och organisation. Samtalet kan vara en möjlighet att lyfta allt från trivsel och arbetsmiljö till den egna utvecklingen och chefens ledarskap.

Hur ska jag förbereda mig inför ett medarbetarsamtal?  

På många företag skickas frågorna ut på förhand så att den anställde ska kunna läsa igenom och fundera på sina svar innan samtalet men här har olika bolag olika praxis. Men visst kan vi enas om att förberedelse är nyckeln till framgång? Därför är det värt att lägga en stund på att verkligen tänka igenom vad du vill få ut av samtalet, det kan trots allt ligga till grund för en eventuell befordran. Vi kan verkligen skriva under på att om en medarbetare kommer väl förberedd så blir samtalet avsevärt mer produktivt och effektfullt.  

Frågor att ställa sig kan vara:  

  • Vad har gått riktigt bra på jobbet det senaste året?  
  • Vilka styrkor har jag? Hur kan dessa på bästa sätt tas tillvara på? 
  • Vilka svagheter har jag? Hur kan jag arbeta med dem för att göra dem mindre svaga? 
  • Vilka mål vill jag uppnå det kommande året och hur ska jag ta mig dit?  

Tips att tänka på inför medarbetarsamtalet  

Passa på att både ge och be om feedback 

Medarbetarsamtalet är inte bara en möjlighet att sitta ner och prata om din egen utveckling. Det är också en möjlighet för din arbetsgivare att få höra dina åsikter och idéer om arbetsplatsens utveckling. Din feedback kan göra att din chef kan utveckla sitt ledarskap kommande år. Det är en dialog där ni båda kan få med er nya insikter.  

Fundera kring hur du vill utvecklas karriärmässigt 

De flesta chefer är nyfikna på var du ser dig själv arbetsmässigt framöver. Fundera kring dina mål och hur du ska uppnå dem. Kanske har du kikat på en kurs som skulle vara gynnsam för din yrkesroll? Presentera i så fall det för chefen! Vår upplevelse är att många anställda väntar på att chefen ska initiativ till individens vidareutveckling, men sannolikheten att ord blir handling är större om du själv kommer med idéer.  

Ta dig tid att reflektera innan

Det är så lätt att vi fastnar i den dagliga verksamheten och det så kallade ekorrhjulet; där dagarna går utan att vi stannar upp och funderar kring hur det går och var vi är på väg. Låt medarbetarsamtalet vara en möjlighet att stanna upp och verkligen fundera kring om du tycker om den riktningen du styr i.

Vi önskar dig ett stort lycka till med ditt medarbetarsamtal! Kom ihåg att förberedelse är guld och var öppen och ärlig med dina visioner och tankar. Hör av dig till oss om du vill ha stöd och råd.

Jobbar du på ett företag som behöver råd och stöd när det kommer till medarbetarsamtalet? Vi har över 30 års erfarenhet i branschen och finns alltid här för er som er heltäckande HR-firma.

Läs mer om vår HR-tjänst ›


Läs också:

En extern personalchefs vardag

Läs vår VD och HR-konsult Rogers tankar om du hur det är att jobba som extern personalchef hos en av våra kunder

Vad gör egentligen en arbetsmiljöingenjör?

Titt som tätt sägs det att företag måste ha koll på det systematiska arbetsmiljöarbetet, men vad innebär det i praktiken? Låt vår Arbetsmiljöingenjör Therese svara på dina frågor!