Rehabiliteringsstödet – skapa en frisk arbetsplats!

Rehabiliteringsstöd

Visste du att du som arbetsgivare kan få ersättning om du vidtar åtgärder för att hjälpa en medarbetare återgå i arbetet eller undvika sjukskrivning? Idag ska vi prata om rehabiliteringsstödet, hur och när det kan användas och hur vi kan hjälpa dig skapa en friskare arbetsplats!

Det kan finnas många anledningar att en medarbetare blir sjukskriven, men oavsett anledning vilar ett stort ansvar på dig som arbetsgivare när det kommer till rehabilitering och återgång i arbetet. Som arbetsgivare har man ett rehabiliteringsansvar för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro hos sina medarbetare. Det kan handla om allt från att anpassa medarbetarens arbetstider och arbetsuppgifter, ge stödjande samtal eller lära medarbetaren nya sätt att jobba. 

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Det kan låta som en kostsam affär men visste du att Försäkringskassan har ett bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd? Bidraget ska användas för att anlita en extern aktör för att planera och genomföra rehabiliteringen. Bidraget täcker upp till hälften av kostnaderna och som arbetsgivare kan du få upp till 200 000kr/år tillbaka eller 10 000kr/år och anställd.

Hur kan rehabiliteringsstödet användas?

Koncept HR kan tillsammans med dig som arbetsgivare och den anställde planera och genomföra lämpliga insatser för rehabilitering. Vi kartlägger medarbetarens behov av stöd eller åtgärder för att kunna återgå eller vara kvar i arbetet. Vi jobbar med samtal, stresshantering, arbetsmiljö och ser över huruvida arbetsplatsen kan anpassas, om det finns behov av arbetshjälpmedel eller ändrad arbetsteknik.  

Vi har hjälpt många arbetsgivare förkorta och förebygga sjukskrivning. Det finns ofta smarta lösningar inom nära räckhåll som inte kräver medicinsk behandling. Lösningarna kräver engagemang från både medarbetare och arbetsgivare och det är en värd investering. Som alla arbetsgivare vet är friska medarbetare ett gott recept för lönsamhet men också ett kvitto på att medarbetarna trivs på arbetsplatsen och upplever ett hållbart arbetsliv.  

Hur kan Koncept HR hjälpa er med rehabiliteringsstöd?

  • Kartlägga och utreda behov av stöd eller åtgärder en medarbetare har för att kunna vara kvar eller återgå i arbetet
  • Göra en planering för återgång i arbete
  • Ta stöd av en rehabiliteringsledare eller motsvarande funktion för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetslivsinriktade åtgärder
  • Ge medarbetaren stödjande samtal för att kunna vara kvar eller komma tillbaka i arbete
  • Ge medarbetare stöd i att hantera stress, konflikter eller en kris för att kunna vara kvar eller kunna komma i tillbaka i arbete
  • Ge medarbetaren handledning för att klara av sitt arbete
  • Anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller arbetstiderna
  • Se över medarbetarens arbetsmiljö eller arbetsuppgifter och föreslå anpassningar, arbetshjälpmedel eller ändrad arbetsteknik
  • Genomföra andra insatser för att medarbetaren ska undvika att bli sjukskriven eller kunna komma tillbaka i arbete

När vi jobbar med rehabilitering träffar vi människor som av olika anledningar inte mår riktigt bra. Då är det extra viktigt att vara inkännande och möta människan där den står idag. Om en medarbetare har många korttidssjukskrivningar under en 3-6 månaders period kan det ligga ett större problem där bakom. Det är viktigt att då kunna arbeta förebyggande och starta en dialog med personen, för att undvika en längre sjukskrivning och förstå orsaken till sjukskrivningarna.

Behöver ni hjälp med rehabiliteringsstödet?

Målet är våra medarbetare ska må så bra som möjligt på jobbet. Rehabiliteringsstödet är en fantastisk tillgång för att vi ska kunna ta hand om våra medarbetare på bästa sätt. Hör av dig till oss om du vill prata om hur din arbetsplats kan bli ännu bättre eller om du behöver hjälp att ta hand om de anställda.

Läs mer om vår HR-tjänst ›

Tillsammans kan vi skapa hållbara arbetsplatser med friska och glada medarbetare!


Läs också:

Feedback – vad, hur & framför allt varför?

Hur ofta säger du den där positiva saken du tänker om en person till den personen? Genom att använda och arbeta systematiskt med feedback på jobbet kan vi skapa effektivare teams och gladare…

Läs mer här

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *