Chefscoaching

Koncept HR erbjuder coaching till chefer och nyckelpersoner inom organisationer och företag. Vår chefscoaching utgår från chefens behov utifrån uppdrag, chef/ledarroll, organisation och arbetsmiljö. Processen leder till nya insikter, ökad medvetenhet om egna mönster, ger möjlighet till lärande och nya förhållningssätt utifrån chefens och verksamhetens aktuella behov.

Vår process för chefscoaching

En coachprocess innehåller vanligtvis 10 x 1,5 timmes möten. Första tillfället är ett uppstartsmöte där chefen, dennes chef tillsammans med coachen tydliggör nuläge och önskat läge med dess målsättningar, förväntningar och överenskommelser.

Därefter startar utvecklingsprocessen för chefen som i samarbete med coachen arbetar mot det önskade läget. Vid sista tillfället träffas chefen, dennes chef och coachen för en reflektion och evaluering utifrån vad som har uppnåtts i coachningen. Om inte chefen har någon chef över sig så sätts ramarna för coachingen i samarbete med coachen.

Kompetens

Organisationskonsult, Stressterapeut, Existentiell vägledning.

Mer än chefscoaching