Ledningsgruppsutveckling

Vi på Koncept HR tar alltid en uppdragsdialog med beställaren om vad som ska uppnås med vårt stöd.

Det kan handla om att ge stöd till Ledningsgruppen när det finns utmaningar som man vill ta tag i. Ibland behövs det då göras intervjuer med individerna för att kunna sortera och förstå bakgrunden till upplevelser som finns för att ha som underlag i arbetet med ledningsgruppen.

Det kan också handla om att facilitera ledningsgruppens utvecklingsresa och hjälpa till att medvetandegöra vad som fungerar i arbetet och vad som är förslag till förbättringar kopplat till de mål och värderingar som finns i organisationen.

När insatsen är gjord görs en After Action Review för att evaluera insatsen och vad som har uppnåtts.

Vi erbjuder mer än ledningsgruppsutveckling