Konflikthantering på arbetsplatsen

Det finns inga arbetsplatser utan konflikter över tid – frågan är vilken förståelse vi har för vad en konflikt är och vilka verktyg vi kan använda för att hantera dem. Vi erbjuder hjälp med konflikthantering och kommunikation på arbetsplatsen.

Konflikter på arbetsplatsen kan leda till:

  • Sämre resultat, anställda fokuserar på konflikten i stället för kunden/medlemmen
  • Oönskad personalomsättning
  • Sjukfrånvaro som kostar både i lidande och i pengar för företaget. Konflikter kan kosta enorma summor.
Behöver ni hjälp med konflikthantering på er arbetsplats? Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er.

Kommunikation och konflikthantering

I utredningar/intervjuer kopplade till konflikter som återkommer ett ord och det är kommunikation. Kommentarer som att vi behöver tala mer MED istället för OM varandra, ta saken med den det gäller och ha respekt för varandras olikheter är vanliga.

Vi på Koncept HR kan hjälpa dig innan det har gått för långt och vi kan finnas som stöd när det redan har blivit skav i organisationen, ledningsgruppen, medarbetargruppen eller mellan individer.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig med att hitta vad som blir den bästa lösningen för just Er.

Utbildningar inom konflikthantering

Vi erbjuder mer än konflikthantering