Stresshantering på jobbet

Att möta din egen och andras stress.

Det är den långvariga stressen som vi framförallt behöver se upp med, eftersom den kan göra oss sjuka. De senaste årens ökade prestationskrav och digitalisering, med ständig uppkoppling, kan påverka oss människor negativt.

Många som arbetar mycket hemifrån vittnar om att de blir mycket mer effektiva men också att de kan glömma bort att ta pauser som vi kanske får mer naturligt när vi går och fikar tillsammans på kontoret. Vi behöver helt enkelt se till att vi får återhämtning var vi än arbetar.

Koncept HR erbjuder individuell coaching, kurser & workshops i stresshantering

Du får hjälp med att sortera och medvetandegöra vad det är i tillvaron som behöver justeras, vad som får just dig att må bra. Du kan också få hjälp med hur du kan bemöta medarbetares, kollegors eller andra chefers stress.

Kontakta oss för hjälp med stresshantering på jobbet

Kontakta oss för att få verktyg för att hjälpa ditt nervsystem att vila, skapa förutsättningar för att minska stressen, öka din energi och skapa ökad balans och hållbarhet.

Kontakta Ewa Jonason
Stressterapeut, beteendevetare och existentiell vägledare.

0761-99 40 25
ewa.jonason@koncepthr.se

Vi erbjuder mer än coaching i stresshantering